JOB ADVERT

Job Reference

ADV1182 

Job Title

Consulting Trainee / Stáž na oddelení poradenstva 

Contact Email

helena.michalcova@sk.pwc.com 

 

 

Job Advert Details
Naše oddelenie poradenstva hľadá nových kolegov na dlhodobú stáž. Študenti univerzity majú možnosť počas tejto stáže doplniť svoje akademické znalosti reálnou pracovnou skúsenosťou. Náplňou práce je:

 

- tímová práca na konkrétnych projektoch
- príprava podkladov pre skúsenejších kolegov
- práca s databázami a informačnými aplikáciami

 

 

 Hľadáme

- motivovaných študentov 3. alebo 4.ročníka univerzity s analytickým myslením a vzťahom k číslam

- dynamickú osobnosť s vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami a širokým rozhľadom

- osobnosť zameranú na poradenstvo s perspektívou pokračovať na oddelení aj po ukončení školy

- študentov s aktívnou angličtinou a s dobrou znalosťou Excelu, MS Access podmienkouPonúkame


- prácu s profesionálmi v medzinárodnom prostredí na Slovensku

- prácu v mladom kolektíve

- vlastný laptop, pripojenie na internet 

- dlhodobú prácu počas štúdia a v prípade obojstrannej spokojnosti možnosť pokračovať na plný úväzok po ukončení štúdiaDôležitá informácia o výberovom procese

Počas vypĺňania Vašej prihlášky budete pozvaný/á spraviť dva testy: najprv Numerický test (NRT), potom Logický test (LRT). Tieto testy sú dôležitou súčasťou Vašej aplikácie a pomôžu nám lepšie pochopiť Vaše znalosti a schopnosti. Uistite sa, že na vypracovanie obidvoch testov budete mať 60 minút, počas ktorých nebudete vyrušovaný/á. Pripravte si papier a pero pre prípadné pomocné výpočty. Testy môžete vypracovať aj po opätovnom prihlasení do Vášho profilu. Prosím, stlačte tlačidlo "Spustiť test" pre vypracovanie testu. Budete mať možnosť prečítať si inštrukcie a spraviť si skúšobný test. Pamätajte, že zavretie Vášho prehliadača alebo už spusteného testu Vám neumožní doplniť a odoslať Vašu žiadosť.Taktiež Vám nebude umožnené urobiť test znova.

Výsledky Vašich testov Vám budú oznámené v neskorších fázach výberového procesu. Ak budete uspešná/ý, budeme Vás kontaktovať ohľadne ďalších kôl výberového procese. Ak nebudete úspešná/ý, budete mať možnosť zopakovať si tieto testy znova o rok.

Veľa šťastia!