Uchádzači / Jazyková akadémia CityU

Intenzívny denný program výučby anglického jazyka

Prečo angličtina na CityU/VŠM?

 • Maximálne 16 študentov v triede - individuálny prístup
 • Na každej hodine máte šancu rozprávať
 • Na vyšších úrovniach vás budú učiť aj rodení anglicky hovoriaci učitelia
 • Naučíte sa samostatne prezentovať svoj názor pred “publikom”
 • Viditeľný pokrok v znalostiach angličtiny po 10 týždňoch
 • Aktívna príprava na štúdium manažmentu v anglickom jazyku na Vysokej škole manažmentu
 • Kritické myslenie
 • Akademické písanie
 • Škola hrou
 • 20 hodín angličtiny každý týždeň v medzinárodnom prostredí
 • Príležitosť naučiť sa hovorovú a akademickú angličtinu cez kreatívne projekty a zadania

Program je venovaný záujemcom, ktorí majú záujem zlepšiť svoje jazykové znalosti alebo sa pripraviť na štúdium v bakalárskom programe v anglickom jazyku. Z hľadiska štruktúry je program rozdelený na 6 jazykových úrovní s trvaním 10 týždňov pre každú úroveň. Štúdium sa delí na nasledovné predmety:

 • gramatika,
 • čítanie a slovná zásoba, 
 • písomná komunikácia, 
 • verbálna komunikácia,


Každá jazyková úroveň trvá jeden trimester a pozostáva z 200 vyučovacích hodín (20 hodín týždenne po dobu 10 týždňov). Celý program, od úrovne úplného začiatočníka až po úroveň pokročilého, trvá dva roky a obsahuje 1200 vyučovacích hodín. Keďže cieľom programu vo vyšších jazykových úrovniach je aj príprava študentov na štúdium bakalárskeho programu v anglickom jazyku, súčasťou výučby je aj rozvoj kritického myslenia, akademických písomných zručností a témy so zameraním na medzinárodný obchod. Zaraďovanie uchádzačov do príslušnej úrovne IEP programu sa uskutočňuje na základe výsledku testu z anglického jazyka, tzv. Accuplacer testu, alebo TOEFL testu.


Kontakt na študijných poradcov: Bratislava - Jana Palúchová, bratislava@vsm.sk, Trenčín - Michaela Matejová

 

Vaše meno:
Tel. číslo:
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

 

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava