Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Kontakty / Kontakty

Kontakty

Pracovníci Vysokej školy manažmentu v Bratislave a Trenčíne sú pripravení odpovedať na otázky a poradiť záujemcom o štúdium ohľadom ponuky študijných programov, foriem štúdia, termínov nástupu na štúdium, či ďalších akademických alebo administratívnych otázok. Budeme radi, keď nás navštívite osobne a to ako na akciách organizovaných školou, na Dňoch otvorených dverí, či v rámci návštevných hodín na študijných oddeleniach v Bratislave alebo Trenčíne. Pre skupiny študentov stredných škôl alebo študijných poradcov organizujeme tiež návštevy vyučovacích hodín, počas ktorých ponúkame príležitosť nahliadnuť do učební a stretnúť sa s našimi študentami a vyučujúcimi.

Údaje pre styk s úradmi a zmluvnými stranami 
Vysoká škola manažmentu City University of Seattle, spol. s r.o.
Bezručova 64 Bezručova 64
911 01 Trenčín 911 01 Trenčín
IČO: 36 120 901 IČO: 36 293 636
DIČ: 2021 594 707 DIČ: 2020 174 695
nie je platcom DPH IČ DPH: SK 2020 174 695
zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Z.z. zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro
o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne vložka č. 10057/R
   

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.