Kontakty / Trenčín

Trenčín

Údaje pre styk s úradmi a zmluvnými stranami 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne  
Bezručova 64  
911 01 Trenčín  
IČO: 36 120 901  
DIČ: 2021 594 707  
nie je platcom DPH  
zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Z.z.  
o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne  
   

Korešpondenčná adresa:
Vysoká škola manažmentu
Bezručova 64
911 01 Trenčín

Email, telefón a fax:
Všeobecné informácie:
Tel/Fax:  00421 (0) 32 6529 337 
Tel. študijné oddelenie: 00421 (0) 32 6528 174 – 5
Tel. knižnica  00421 (0) 32 6528 174

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Rektorka Vysokej školy manažmentu
ehekelova@vsm.sk
Denisa Hackett, PhD., MBA
Prorektorka pre pedagogické záležitosti
prof. Ing. Milan Terek, PhD.
Prorektor pre vedu a výskum
Ing. Božena Gajdošová 
Riaditeľka pobočky
Eva Konečná
Asistent pre administratívu

 


Študijné oddelenie: 

Úradne hodiny: Pondelok - Piatok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00

   
   
Mgr. Michaela Matejová
Študijný poradca -  Bc., BSBA a Mgr. programy
 

 


Ekonomické oddelenie:  

Eva Konečná
Referent ekonomického oddelenia

 


Knižnica:

Daniela Divílková 
Vedenie pobočky knižnice , akvizície, správa výpožičnej evidencie, katalogizácia a správa fondov knižnice
   

 


Oddelenie Informačných technológii: 

Ing. Miroslav Slivka 
IS manažér a správca siete
 mslivka@vsm.sk
Mgr. Peter Fraňa
Správca online centra
pfrana@vsm.sk

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava