Kontakty / Trenčín

Trenčín

Údaje pre styk s úradmi a zmluvnými stranami 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64
911 01 Trenčín
IČO: 36 120 901
DIČ: 2021 594 707
nie je platcom DPH
zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Z.z.
o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

Korešpondenčná adresa:
Vysoká škola manažmentu
Bezručova 64
911 01 Trenčín

Email, telefón a fax:
Všeobecné informácie:
Tel/Fax:  00421 (0) 32 6529 337 
Tel. študijné oddelenie: 00421 (0) 32 6528 174 – 5
Tel. knižnica  00421 (0) 32 6528 174

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Rektorka Vysokej školy manažmentu
ehekelova@vsm.sk
Denisa Hackett, PhD., MBA
Prorektorka pre pedagogické záležitosti
Ing. Božena Gajdošová 
Riaditeľka pobočky
Lukáš Frývaldský , MBA
Oddelenie marketingu a hospodárskej správy
 
Eva Konečná
Asistent pre administratívu

 


Študijné oddelenie: 

Úradne hodiny: Pondelok - Piatok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Mgr. Michaela Matejová
Študijný poradca - IEP, BSBA a duálny program, Bc. a Mgr.
 
Ľudmila Hodálová, MBA
Študijný poradca - BSBA a MBA

 


Ekonomické oddelenie:  

Eva Konečná
Referent ekonomického oddelenia

 


Knižnica:

Mgr. Lucia Baginová 
Vedúca knižnice
  
Mgr. Vanda Mokráňová  
Správa fondu, online zdroje
 
Daniela Divílková 
Akvizície, evidencia záverečných prác
Miriam Volníková, BSBA
Správa fondu periodík

 


Oddelenie Informačných technológii: 

Ing. Miroslav Slivka 
IS manažér a správca siete
 mslivka@vsm.sk
Mgr. Peter Fraňa
Správca online centra
pfrana@vsm.sk

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava