Naučte žiakov rozumieť vede a vyhrajte tablet

Nemusíš byť Einstein ani Newton! Ak si šikovný a kreatívny vysokoškolák, zapoj sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede, ktorú 12. 2. 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Predmetom súťaže je vytvoriť krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 5 minút, ktoré má vtipne, pútavo a zároveň náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony, ktoré ovplyvňujú náš život. Traja najlepší získajú najmodernejší tablet. Štatút súťaže a prihlasovací formulár sú zverejnené na www.asfeu.sk. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa tejto súťaže a potrebujete poradiť, môžete sa obrátiť na profesora Hvoreckého na jhvorecky@vsm.sk.


Prvá zo série prednášok o ekonómii

Radi by sme Vás pozvali na prvú zo série prednášok o ekonómii, ktorá sa bude zaoberať témou “Prečo sú rozdiely medzi regiónmi Slovenska problémom pre ekonomiku.“ Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, 27. februára, o 16:00 na Vysokej škole manažmentu v Bratislave v miestnosti 113. Rečníkom bude Menbere Workie Tiruneh, popredný slovenský ekonóm a expert na hospodárske cykly, ktorý je členom fakulty City University of Seattle v Bratislave, profesorom ekonómie na Ekonomickej univerzite a vedúci oddelenia Empirického výskumu Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.


Menovanie rektora

Dovoľte, aby sme vám oznámili, že funkciou rektora VŠM je v zmysle Zákona o VŠ č. 131/2002, §47c, odsek (4) s účinnosťou od 15.1.2014 poverená prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. V novej funkcii jej želáme veľa úspechov. Zároveň chceme vyjadriť veľkú vďaku odstupujúcemu rektorovi VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislavovi Lichardusovi, DrSc., za jeho dlhoročnú výnimočnú prácu v tejto náročnej funkcii, odbornosť, vzornú reprezentáciu školy a zároveň aj ľudskosť a oddanosť našej alma mater.


Kvapka krvi na Vysokej škole manažmentu!

S organizovaním aktivity Slovenského červeného kríža „Kvapka krvi” pomáhali študenti Vysokej školy manažmentu/City University of Seattle v Bratislave. V utorok, 28. januára mali tak študenti, učitelia a ostatní pracovníci školy príležitosť darovať krv priamo v priestoroch školy a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú.


Deň otvorených dverí

Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí sa vo štvrtok, 23. apríla, zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí ... boli ste naozaj v početnej zostave. Veľmi sa tešíme tak veľkému záujmu o štúdium na našej škole a veríme, že sa s mnohými z vás stretneme v nasledujúcich trimestroch už ako s našimi študentmi.


Budúcnosť je online

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na druhé tohtoročné číslo Profitu 2/2014, v ktorom sa v článku o online vzdelávaní pozitívne uvádza aj VŠM/CU. Samotné interview pre tento článok prebiehalo na VŠM v Bratislave vďaka skvelej organizácii našej učiteľky, Lenky Filkaszovej.


Top Ten Standings v Capstone Simulation

Je nám potešením oznámiť Vám, že až štyri naše študentské tímy sa v rámci predmetu MC 600s (Stratégia podnikania) dostali do "Top Ten Standings" v Capstone simulácii - CAPSIM. Gratulujeme tímu Andrews v zložení Matejová, Mizerová, Olšová; tímu Baldwin v zložení Eljeziová, Spevárová, Vencel; tímu Digby v zložení Blažej, Králik, Prosňanská a tímu Erie v zložení Cigánik, Mečiar, Mistík.


Guest Lecture: Finnish Foreign Security Policy

Vo štvrtok, 28. novembra, sa na Vysokej škole manažmentu v Bratislave uskutočnila prednáška pracovníčky Fínskeho veľvyslanectva v Bratislave, Henny Knuuttily, ktorá prednášala na tému „Finnish Foreign Security Policy. ”


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava