Guest Speaker Lucia Kóšová

Vo štvrtok, 24. októbra 2013, mala na Vysokej škole manažmentu v Bratislave prednášku Lucia Kóšová z Ekonomickej univerzity, ktorá je členkou medzinárodnej študentskej organizácie Oikos. Študentom predstavila túto organizáciu ako aj jej aktivity. Bola to názorná ukážka toho, ako každý jeden z nás môže meniť veci k lepšiemu. Prednáška bola v anglickom jazyku v rámci predmetu Environmentálne manažérstvo v BSBA programe.


Štipendium bývalého veľvyslanca SR v USA Petra Buriana pre rómskeho študenta

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí informuje o iniciatíve štipendia bývalého veľvyslanca SR v USA, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Petra Buriana


Predĺženie deadline na odovzdanie prihlášok na PhD. štúdium znalostného manažmentu

Doktorandské štúdium znalostného manažmentu otvárame k 2. januáru 2014. Prihlášky je možné podávať najneskôr do 11. novembra 2013. Viac informácií, vrátane podmienok prijatia, nájdete na našej stránke školy v sekcii Uchádzači/PhD. znalostný manažment alebo ich získate zaslaním emailu na rsokolova@vsm.sk, prípadne telefonicky na 0903 228 560.


Medzinárodný workshop o znalostnom manažmente

V dňoch 18.-19. októbra 2013 sa v bratislavskej budove Vysokej školy manažmentu uskutočnil už 8. ročník medzinárodného workshopu zameraného na znalostný manažment. Veľká vďaka patrí editorom prof. Jozefovi Hvoreckému, prof. Jozefovi Kelemenovi a Andrei Stropkovej, ako i členom organizačného výboru a ostatným kolegom, ktorí sa podieľali na príprave workshopu, ale predovšetkým všetkým účastníkom workshopu za hodnotné príspevky a vytvorenie dobrej, priateľskej pracovnej atmosféry. Dovidenia pri ďalšom ročníku v 2014!


Global Management Challenge

Milí študenti, s radosťou Vám chceme oznámiť, že Vysoká škola finanční a správní opäť organizuje v spolupráci s Vysokou školou manažmentu najväčšiu súťaž na svete v oblasti simulácie stratégie riadenia spoločnosti, Global Management Challenge. Prvou cenou je MBA štúdium na VŠM/CityU zdarma pre všetkých členov víťazného tímu. Registrácia do nového ročníka prebieha podľa pravidiel s uzávierkou do 30.10.2013. Pre viac informácii o súťaži navštívte: http://www.vsfs.cz/gmcsk/


Guest Lecture - Gamifikácia

V stredu, 16. októbra, prednášal na Vysokej škole manažmentu v Bratislave náš úspešný absolvent Marcel Klimo na tému „Využívanie herných mechaník v biznise – Gamifikácia.“


Deň otvorených dverí

Vážení uchádzači, radi by sme Vás pozvali na Deň otvorených dverí, ktorý sme pre Vás zorganizovali dňa 24.10.2013 o 10.00. Prezentácie budú prebiehať do 12.00 a celý deň budú pre Vás určené konzultácie a názorné ukážky vyučovacích hodín. Môžete prísť kedykoľvek počas dňa. Samozrejme, dostanete od nás aj potvrdenie do školy, aby ste im nechýbali. Teším sa na Vás!


Fall Academic Training.

23. septembra 2013 sa na Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle (CityU) v Trenčíne členovia akademického zboru a ďalší pracovníci VŠM/CityU zúčastnili na každoročnom pracovne-programovom stretnutí, zvanom Fall Academic Training (F.A.T. alebo Orientation).


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava