Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Inovačný workshop

Vo štvrtok,  21.10.2021 od 17:00 hod. do 20:00 hod. mali študenti (online + víkendoví  študenti) možnosť v rámci predmetu PM507s Inovačný manažment pod vedením učiteľky PhDr. Ing. Zuzany Ondrejovej, PhD. zúčastniť sa online  inovačného workshopu, ktorý realizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk  

Online inovačný workshop bol 3-hodinovým interaktívnym programom. V úvode sa študenti oboznámili s problematikou inovácií a kreatívneho myslenia. Otestovali si svoje kreatívne schopnosti a naučili sa jednu z techník na generovanie nových ideí, ktorú si vyskúšali najskôr na fiktívnom a neskôr na reálnom zadaní (Ako prilákať študentov a zvýšiť záujem o štúdium na VŠM). Atraktívnym spôsobom si študenti osvojili nové zručnosti, ktoré im pomôžu rýchlejšie napredovať v ich súkromnom ale aj profesijnom živote.

Ako každý workshop, v ktorom je študentom viacej priblížená prax k teórii, sa u nich stretol s veľmi pozitívnym ohlasom


 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.