O škole / Novinky

Medzinárodný workshop znalostného manažmentu (IWKM) privíta účastníkov z USA, Fínska, Česka, Nemecka, Slovenska, ako aj firmy v rámci JOB FAIR

12. ročník IWKM, ktorý bude v Trenčíne 12. – 13. októbra 2017 na Vysokej škole manažmentu, sa stal platformou pre transfer poznatkov medzi domácimi a zahraničnými expertmi a firmami v oblasti znalostného manažmentu a jeho zavádzaní do praxe. Pre študentov VŠM bol pripravený JOB FAIR za účasti firiem ako HELLA Slovakia Front-Lighting, ON Semiconductor Slovakia, TEMPEST, GRADIENT ECM a ďalších. Viac informácií nájdete na stránke konferencie.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava