O škole / Novinky

VŠM v tvojom meste

Tento mesiac sa tím VŠM zúčastnil slovenskej akademickej road show "Kam na vysokú", pričom navštívil mestá ako Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice. Počas stretnutí so záujemcami o štúdium a ich rodičmi sme predstavili možnosti jedinečného štúdia na VŠM s možnosťou výberu programov v slovenskom jazyku alebo v angličtine v dennej, externej alebo online forme štúdia. Náš kvalifikovaný tím previedol záujemccov informáciami o programoch, podmienkach štúdia a pomohol im vyladiť štúdium podľa ich finančných a časových možností. Samozrejmosťou bola tiež informácia o našom progresívnom online štúdiu, kedy študenti môžu absolvovať štúdium z pohodlia domova alebo kancelárie.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava