Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Oznam rektorky VŠM

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dňa 19.8.2020 manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021, ktorý oficiálne začína 2.9.2020.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.  Pre vysoké školy je vydaný tzv. semafor, v ktorom sú formulované nariadenia a odporúčania pre jednotlivé fázy (zelená, oranžová a červená), t.j. situácie , v ktorých sa škola nachádza (resp. môže nachádzať) vzhľadom na výskyt koronavírusu u zamestnancov a študentov. Jednotlivé fázy si môžete pozrieť v nižšie uvedených tabuľkách.

Celý manuál opatrení pre školy si môžete pozrieť na stránke ministerstva školstva
https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Zásadné pravidlá a všeobecné odporúčania:

  • Dodržiavajú sa zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško), dezinfekcia rúk pri vstupe.
  • Na škole sa dbá o dôkladnú prevenciu a hygienu v zmysle nariadení ÚVZ SR (dezinfekčné prostriedky na ruky a dezinfekcia jednotlivých priestorov, toalety sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk. Vetranie je zabezpečené tzv. núteným vetraním vzduchotechnikou s inštalovanými filtrami.
  • Neodporúča sa organizovať na škole žiadne aktivity s hromadnou účasťou.
  • V spoločných priestoroch vysokej školy (výťah, triedy, knižnica...), nosia zamestnanci a študenti rúška (vrátane vstupu na študijné oddelenie).
  • V priestore školy je vyhradená v prípade podozrenia na koronavírus u zamestnanca alebo študenta tzv. izolačná miestnosť (č. 219)

Začiatok výučbovej časti trimestra je 5.10.2020 v štandardnom režime, pričom ale platí:

  • Forma výučby bude závisieť od aktuálnej situácie. Prezenčné vzdelávanie sa v prípade potreby doplní resp. nahradí využívaním dištančných/online metód, v závislosti od jednotlivých fáz. Pri prezenčnej výučbe platí pravidlo R.O.R.
  • Pri podozrení na ochorenie, študent a zamestnanec kontaktuje telefonicky svojho lekára a postupuje podľa jeho pokynov. Z účasti na vzdelávaní sa študent ospravedlní. Pri potvrdení koronavírusu u študenta alebo  zamestnanca tento neodkladne informuje školu (kontaktná osoba p. Ela Csibová, )
  • Pred začiatkom trimestra každý zamestnanec vyplní  dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia. (tu)

Uvedené opatrenia sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie a pokynov vydaných ministerstvom školstva a ÚVZ SR, o čom budeme bezodkladne informovať.

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
           rektorka VŠM              

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.