O škole / Novinky

Priateľské stretnutie a ocenenie osobností na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave

Na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave sa v piatok 30.11.2018 konalo pod zaštitou Nadácie profesora Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, priateľské stretnutie spojené s odovzdávaním ocenení. Na tejto udalosti sa zúčastnil rad významných hostí z oblasti vedy, vzdelávania a praxe, vrátane zástupcov Vysokej školy manažmentu. Viac informácií o akcii nájdete tu.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava