O škole / Novinky

VŠM/CityU v Poprade

17.10.2019 VŠM/CityU v Poprade predstavila Tatrancom a Podtatrancom svoju ponuku programov a štúdia! V rámci akademickej "road show" sme privítali záujemcov o štúdium na VŠM/CityU v hoteli Satel, kde sa akcia uskutočnila.

Putovná výstava v siedmych slovenských mestách sa uskutočnila v októbri v Poprade a ďalej sa uskutoční v krajských mestách na prelome januára a februára. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie.

Výstava Kam na vysokú - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia v praxi.

Viac info na www.kamnavysoku.sk

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava