O škole / Novinky

VŠM Guest Lecture Series

VŠM priniesla v utorok 20.2.2018 ďalšiu hosťovskú prednášku zo série "Guest Lecture Series" s hosťom Andrejom Csiakim, Manager Ledger Analysis & Special Accounting Projects CIAS System, IBM International Services Centre s.r.o.

Hosť sa so študentami podelil s bohatými skúsenosťami z oblastí:

  • Prístupy k vývoju produktu IS (časti IS, funkcionality IS, upgrade IS a pod.),
  • Agilné techniky plánovania vývoja IS (SCRUM a iné)
  • Obvyklé postupy pri rozpočtovom plánovaní IS v prostredí účtovania US GAAP

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava