O škole / Novinky

VŠM Guest Lecture Series

VŠM prináša ďalšiu hosťovskú prednášku zo série "Guest Lecture Series" s hosťom Andrejom Csiakim, Manager Ledger Analysis & Special Accounting Projects CIAS System, IBM International Services Centre s.r.o.

​TERMÍN: ​ Utorok, 20. 2. 2018 o 11:00 ​hod.
​Učebňa 112 Bratislava

Hosť sa s Vami podelí s bohatými skúsenosťami z oblastí:

  • Prístupy k vývoju produktu IS (časti IS, funkcionality IS, upgrade IS a pod.),
  • Agilné techniky plánovania vývoja IS (SCRUM a iné)
  • Obvyklé postupy pri rozpočtovom plánovaní IS v prostredí účtovania US GAAP

Radi privítame záujemcov o túto problematiku z radov študentov aj učiteľov. Tešíme sa na vás!

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava