O škole / Novinky

Začiatok štúdia už aj od januára 2018

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs otvára od januára 2018 akreditované štúdium podnikového manažmentu na bakalárskom alebo magisterskom stupni. Študent si môže zvoliť štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku v dennej, externej alebo online forme štúdia. Taktiež má možnosť získať aj dvojitý diplom na základe spolupráce VŠM a City University of Seattle (Bc./BSBA a Mgr./MBA). Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na študijnom oddelení školy v Bratislave alebo Trenčíne, prípadne na e-mailovej adrese bratislava@vsm.sk (Bratislava) alebo mmatejova@vsm.sk (Trenčín). Uzávierka prihlášok na január 2018 je 10.12.2018!

Výhody štúdia na VŠM

  • vysoké uplatnenie absolventov na trhu práce
  • možnosť študijného pobytu v Seattle, USA (1 trimester)
  • možnosť získať americký a slovenský diplom
  • medzinárodný akademický zbor
  • možnosti športových, sociálnych a motivačných štipendií
  • možnosť využitia študentského mobilitného programu Erasmus
  • možnosť online štúdia
  • a oveľa viac...

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava