Online Centrum / Proktorské centrum

Proktorské Centrum

Proktorské Centrum vzniklo v januári 2007. Jeho hlavným účelom je koordinovať písanie testov diaľkovými študentami CU/VŠM na pobočke školy, kde sú zaregistrovaní a to hlavne v prípade, že študujú v kurze vyučujúceho, ktorý pracuje na inej pobočke. Týmto spôsobom môžu napríklad bratislavskí diaľkoví študenti písať všetky testy v bratislavskej pobočke CU/VŠM aj keď ich vyučujúci vedie kurz z trenčianskej pobočky (a naopak).

Proktorské centrum funguje pod vedením dvoch dozorujúcich, ktorí zabezpečujú priebeh testov podľa pravidiel CU/VŠM a podľa pokynov vyučujúceho. Proktorské centrum v Trenčíne vedie Martina Kročitá, MBA a Proktorské centrum v Bratislave vedie Valéria Medárová, PhD., MBA

Pre bližšie informácie, kliknite, prosím, na pobočku, kde ste registrovaný ako študent.

Bratislava

Trenčín

 

FAQs

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava