Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Online Centrum / Online portály

Uploader

Všetky písomné práce, ktoré sa ukladajú do tohto archívu, sú postúpené do systému SafeAssign pre účel kontroly plagiátorstva. Sú porovnávané s rozsiahlou databázou webových stránok, žurnálov a časopisov, ako aj archívom VŠM. Študenti, ktorých práce obsahujú prvky plagiátorstva, sa stávajú predmetom vznesenia obvinenia z porušenia pravidiel akademickej etiky. Každý referenčný materiál použitý v práci musí byť citovaný podľa pravidiel uvedených v publikácii "Akademická príručka na tvorbu odborných textov" od Jany Palenčárovej a Petra Kročitého. Všetky priame citácie musia byť označené úvodzovkami alebo uvedené v oddelených blokoch. Parafrázované časti musia byť takisto označené príslušnou citáciou. Bez takejto úpravy je kopírovanie textu, aj neúmyselné, provažované za plagiátorstvo. Text prebratý z práce toho istého študenta, ale na iný predmet, môže byť použitý len so súhlasom vyučujúceho. Každý študent nesie zodpovednosť za dokument, ktorý do archívu ukladá.

Pre odoslanie práce kliknite:            

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.