Študenti / Študijné oddelenie

Registrácie Trenčín

Všeobecné podmienky registrácie:

  • uhradené školné
  • uhradené študijné materiály

 

Ak ste vykonali platbu za školné alebo študijné materiály po 1.6.2018, je potrebné, aby ste Vašej študijnej poradkyni osobne alebo emailom doručili doklad o úhrade pred registráciou, inak Vaša registrácia nebude povolená!

 

BSBA/DUAL študenti, ktorých kumulatívny priemer známok je pod 2.0 dlhšie ako 3 trimestre sa nesmú registrovať bez povolenia Komisie o znovuprijatí, ktorá zasadá dňa 18.6.2018, pričom žiadosť o znovuprijatie je potrebné zaslať najneskôr do 15.6.2018 do 16.00 hod.!

 

REGISTRÁCIE LETO 2018 –ONLINE PREDMETY

 

 

PROGRAM

ONLINE

OSOBNE

 

BSBA/Bc.Aj

12.6. + 13.6.2018

12.6.2018

 

Bc.Sj

11.6. + 12.6.2018

 11.6.2018

 

Mgr.

14.6.2018

14.6.2018

 

 

TYPY REGISTRÁCIÍ:

ONLINE registrácie budú otvorené IBA v uvedené dni od polnoci do polnoci. Študenti sa registrujú v systéme ESO priamo cez eso.vsm.sk. Manuál, ako sa registrovať, nájdete na https://eso.vsm.sk/pdf/student_registration_doc_sk.pdf. Po 48 hodinách od odoslania registrácie v systéme ESO si skontrolujte jej stav a v prípade nezrovnalostí kontaktujte Vašu študijnú poradkyňu.

OSOBNÉ registrácie sa konajú IBA v uvedených dňoch na študijnom oddelení, kde sa študent dostaví osobne alebo pošle za seba splnomocnenú osobu s písomným splnomocnením.

 

18.6.2018-29.6.2018- Neskorá registrácia pre Bc.,Mgr., BSBA/Dual študentov-poplatok 166 !

2.7.2018 -6.7.2018 -Zmeny registrácií (žiadne nové registrácie)-poplatok 17.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava