Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Študijné oddelenie

Registrácie Trenčín

Všeobecné podmienky registrácie:

  • uhradené školné
  • uhradené študijné materiály (BSBA + BSBA/Bc)

 

Ak ste vykonali platbu za školné alebo študijné materiály po 3.12.2021, je potrebné, aby ste mi  emailom doručili doklad o úhrade pred registráciou, inak Vaša registrácia nebude povolená!

 

BSBA/DUAL študenti, ktorých kumulatívny priemer známok je pod 2.0 dlhšie ako 3 trimestre sa nesmú registrovať bez povolenia Komisie o znovuprijatie, ktorá zasadá dňa 17.12.2021, pričom žiadosť o znovuprijatie je potrebné zaslať najneskôr do 16.12.2021 do 16.00 hod.!

 

REGISTRÁCIE ZIMA 2022

 

 

PROGRAM

ONLINE

 

 

Bc.Sj

16.12.2021

 

 

BSBA/Bc.Aj

13.12.2021

 

 

Mgr.

17.12.2021

 

 

 

TYPY REGISTRÁCIÍ:

ONLINE registrácie budú otvorené IBA v uvedené dni od polnoci do polnoci. Študenti sa registrujú v systéme ESO priamo cez eso.vsm.sk. Manuál, ako sa registrovať, nájdete na https://eso.vsm.sk/pdf/student_registration_doc_sk.pdf. Po 48 hodinách od odoslania registrácie v systéme ESO si skontrolujte jej stav a v prípade nezrovnalostí kontaktujte Vašu štúdijnú poradkyňu.

!!!!!ZMENY V REGISTRÁCIÁCH V PRVOM TÝŽDNI ŠKOLY SÚ ZRUŠENÉ!!!!!!!!

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.