Študenti / Študijné oddelenie

Registrácie Trenčín

Všeobecné podmienky registrácie:

  • uhradené školné
  • uhradené študijné materiály (BSBA + BSBA/Bc) / Bc.+Mgr. doborovoľné

 

Ak ste vykonali platbu za školné alebo študijné materiály po 4.12.2017, je potrebné, aby ste Vašej študijnej poradkyni osobne alebo emailom doručili doklad o úhrade pred registráciou, inak Vaša registrácia nebude povolená!

 

BSBA+DUAL/MBA študenti, ktorých kumulatívny priemer známok je pod 2.0/3.0 dlhšie ako 3 trimestre sa nesmú registrovať bez povolenia Komisie o znovuprijatie, ktorá zasadá dňa 15.12.2017, pričom žiadosť o znovuprijatie je potrebné zaslať najneskôr do 14.12.2017 do 16.00 hod.!

 

REGISTRÁCIE Zima 2018 – DENNÉ A ONLINE PREDMETY

 

 

PROGRAM

ONLINE

OSOBNE

 

Bc.Sj

13.12. + 14.12.2017

14.12.2017

 

BSBA/Bc.Aj

13.12. +14.12.2017

 13.12.2017

 

Mgr.

12.12.2017

12.12.2017

 

MBA

11.12.+12.12.2017

 

 

 

TYPY REGISTRÁCIÍ:

ONLINE registrácie budú otvorené IBA v uvedené dni od polnoci do polnoci. Študenti sa registrujú v systéme ESO priamo cez eso.vsm.sk. Manuál, ako sa registrovať, nájdete na https://eso.vsm.sk/pdf/student_registration_doc_sk.pdf. Po 48 hodinách od odoslania registrácie v systéme ESO si skontrolujte jej stav a v prípade nezrovnalostí kontaktujte Vašu študijnú poradkyňu.

OSOBNÉ registrácie sa konajú IBA v uvedených dňoch na študijnom oddelení, kde sa študent dostaví osobne alebo pošle za seba splnomocnenú osobu s písomným splnomocnením.

 

18.12.2017-7.1.2018-Neskorá registrácia pre Bc., Mgr., BSBA/Dual študentov-poplatok 166€!

8.1.2018-12.1.2018-Zmeny registrácií (žiadne nové registrácie)-poplatok 17€

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava