Študenti / Služby študentom

Ubytovanie

Možnosti ubytovania v Trenčíne

Vysoká škola manažmentu poskytuje záujemcom o ubytovanie v Trenčíne internátne ubytovanie v budove školy na Bezručovej ul. 64. Ubytovacia kapacita internátu je 76 študentov. Ubytovanie je v študentských bunkách. Každá bunka obsahuje 2 izby, malú kuchynku a sociálne zariadenie. V každej izbe sú ubytovaní 2 študenti, čiže 4 v jednej bunke.Študenti si tiež môžu rezervovať samostatnú izbu, alebo aj celú bunku iba pre seba, viď. cenník za ubytovanie. Bunku si môžete pozrieť tu. V prípade záujmu o ubytovanie je potrebné, aby sa záujemca informoval o voľných miestach na internáte u pána Lukáša Frývaldského, tel.: 0903 228 550, alebo e-mailom na
Žiadosť o internát a ubytovacia zmluva.
Žiadosť o vrátenie poplatku/zálohy za internát

Upozornenie: ubytovanie na internáte VŠM/CityU je možné vždy deň pred začiatkom trimestra. Prevádzka internátu sa riadi podľa akademického kalendára tu. Pre školský rok 2016/2017 je ubytovanie možné od 2.10. 2016. Internát je zatvorený počas zimných prázdnin od 9.12. 2016 do 9.1. 2017, ako aj počas jarných prázdnin od 17.3. do 3.4. 2017. Koniec školského roka je 9.6. 2017.

 

Ceny za ubytovanie
100€ vratná záloha
+
215€ slovenskí študenti
250€ zahraniční študenti
365€ samostatná izba
730€ samostatná bunka
Uvedené ceny sú za trimester s DPH.
číslo účtu:
Pre platby internátu v Trenčíne
Názov banky/Name of the bank: Československá obchodná banka, Vajanského 3, 911 50 Trenčín
Názov účtu/Name of the account: City University of Seattle, spol. s.r.o
Číslo účtu/Account number: 11679733/7500
Mena:Eur
Povinný údaj: Variabilný symbol/Variable symbol:rodné číslo alebo študentské číslo/personal number or student‘s number
Povinný údaj: popis vkladu
Pri platbách zo zahraničia/For payments outside of Slovakia
SWIFT code: CEKOSKBX
IBAN code: SK10 7500 0000 0000 1167 9733
Možnosti ubytovania v Bratislave
V Bratislave Vysoká škola manažmentu nedisponuje vlastnými ubytovacími kapacitami. Študentom doporučujeme www.studentskebyvanie.sk, www.podnajmy.sk.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava