Študenti / Služby študentom

Ubytovanie

Možnosti ubytovania v Trenčíne

Vysoká škola manažmentu poskytuje záujemcom o ubytovanie v Trenčíne internátne ubytovanie v budove školy na Bezručovej ul. 64. Ubytovacia kapacita internátu je 76 študentov. Ubytovanie je v študentských bunkách. Každá bunka obsahuje 2 izby, malú kuchynku a sociálne zariadenie. V každej izbe sú ubytovaní 2 študenti, čiže 4 v jednej bunke.Študenti si tiež môžu rezervovať samostatnú izbu, alebo aj celú bunku iba pre seba, viď. cenník za ubytovanie. Bunku si môžete pozrieť tu. V prípade záujmu o ubytovanie je potrebné, aby sa záujemca informoval o voľných miestach na internáte u pani Konečnej, tel.: 0911 262 134, alebo e-mailom na 
Žiadosť o internátubytovacia zmluva.
Žiadosť o vrátenie poplatku/zálohy za internát

Upozornenie: ubytovanie na internáte VŠM/CityU je možné vždy deň pred začiatkom trimestra. Prevádzka internátu sa riadi podľa akademického kalendára tu. Pre školský rok 2017/2018 je ubytovanie možné od 1.10. 2017 do 10.12.2017.

Ceny za ubytovanie
100€ vratná záloha
+
250€ slovenskí študenti
350€ zahraniční študenti
350€ samostatná izba
730€ samostatná bunka
Uvedené ceny sú za trimester s DPH.
číslo účtu:
Pre platby internátu v Trenčíne
Názov banky/Name of the bank: Československá obchodná banka, Vajanského 3, 911 50 Trenčín
Názov účtu/Name of the account: City University of Seattle, spol. s.r.o
Číslo účtu/Account number: 11679733/7500
Mena:Eur
Povinný údaj: Variabilný symbol/Variable symbol:rodné číslo alebo študentské číslo/personal number or student‘s number
Povinný údaj: popis vkladu
Pri platbách zo zahraničia/For payments outside of Slovakia
SWIFT code: CEKOSKBX
IBAN code: SK10 7500 0000 0000 1167 9733

Možnosti ubytovania v Bratislave
V Bratislave Vysoká škola manažmentu nedisponuje vlastnými ubytovacími kapacitami. Študentom odporúčame www.studentskebyvanie.sk, www.podnajmy.sk

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava