Uchádzači / Štúdium v slovenčine

PhD. podnikový manažment

Vysoká škola manažmentu poskytuje v akademickom roku 2019/2020 v Bratislave doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, v študijnom programe podnikový manažment. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v externej forme.

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe podnikový manažment ovláda vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku a schopnosť vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním v prospech ekonomiky podniku. Získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu (v oblasti mikroekonómia a makroekonómia, finančný a inovačný manažment, marketing manažment, podnikový manažment a pod.), s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

Podmienky prijatia
  • ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • absolvovanie prijímacej skúšky
  • úhrada poplatkov a školného
Forma štúdia
  • externá
Termíny:

Termín podania prihlášky pre akademický rok 2019/ 2020: 15. 8. 2019
Termín konania prijímacej skúšky: august - september 2019  – (presný dátum bude oznámený uchádzačom )
Začiatok doktorandského štúdia: september 2019

Dokumenty:

Zoznam školiteľov na VŠM:

  • prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
  • prof. Ing. Milan Terek, PhD.
  • doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.
  • doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
  • doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:

Máte záujem o podrobnejšie informácie?

napíšte nám..

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava