Uchádzači / Štúdium v slovenčine

PhD. podnikový manažment

Vysoká škola manažmentu poskytuje v akademickom roku 2018/2019 v Bratislave doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, v študijnom programe podnikový manažment. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v externej forme.

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe podnikový manažment ovláda vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku a schopnosť vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním v prospech ekonomiky podniku. Získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu (v oblasti mikroekonómia a makroekonómia, finančný a inovačný manažment, marketing manažment, podnikový manažment a pod.), s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

Podmienky prijatia
 • ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • absolvovanie prijímacej skúšky
 • úhrada poplatkov a školného
Forma štúdia
 • externá
Termíny:

Termín podania prihlášky: N/A
Termín konania prijímacej skúšky: N/A
Začiatok doktorandského štúdia: N/A

Dokumenty:

Zoznam interných školiteľov na VŠM:

 • prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
 • prof. Ing. Menbere Workie Tiruneh, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
 • doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.
 • doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
 • doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:

Máte záujem o podrobnejšie informácie?

napíšte nám..

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava