Uchádzači / Štúdium v slovenčine

PhD. podnikový manažment

Vysoká škola manažmentu otvára v akademickom roku 2017/2018 v Bratislave doktorandské štúdium v odbore Podnikový manažment. Doktorandské štúdium sa bude uskutočňovať v internej a externej forme. Školiteľmi a učiteľmi v tomto programe sú poprední vedci a odborníci zo SR a ČR.

Absolvent doktorandského štúdia v odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku v študijnom programe podnikový manažment ovláda vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku a schopnosť vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním v prospech ekonomiky podniku. Získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu (v oblasti mikroekonómia a makroekonómia, finančný a inovačný manažment, marketing manažment, podnikový manažment a pod.), s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

Podmienky prijatia
  • ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • absolvovanie prijímacej skúšky
  • úhrada poplatkov a školného
Forma štúdia
  • externá
Termíny:

Termín podania prihlášky: bude upresnený v priebehu júna 2017
Termín konania prijímacej skúšky: bude upresnený v priebehu júna 2017
Začiatok doktorandského štúdia: september 2017

Dokumenty:

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Máte záujem o podrobnejšie informácie?

napíšte nám..

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava