Online Centrum / Vážení absolventi,

Vážení absolventi,

dovoľte nám aby sme Vás privítali v Centre kariérneho poradenstva a Alumni Relations pri VŠM / City University of Seattle. Základom fungovania nášho centra je vzájomná spolupráca a pomoc založená na osobných kontaktoch a častokrát aj na samotnom priateľstve medzi bývalými študentami. Jednou z hlavných úloh je práve udržiavanie aktívnych kontaktov medzi školou a jej absolventami, ale aj medzi absolventami samotnými.

Chceli by sme Vás pravidelne informovať o dianí na škole, o aktuálnych pracovných ponukách, stážach a o rôznych spoločenských aktivitách školy, ktorých sa vy, ako naši absolventi môžete zúčastniť. Informácie o týchto udalostiach a ponukách by sme vám chceli zasielať e-mailom. Ak by sa stalo, že sa medzičasom zmenil váš kontakt alebo o tieto informácie nemáte záujem, budeme veľmi radi, ak nám to oznámite. V Bratislave je za tieto aktivity zodpovedná  Silvia Karais skarais@vsm.sk v Trenčíne sa môžete obrátiť na Michaelu Matejovú e-mailom na adrese mmatejova@vsm.sk.

Na druhej strane by sme chceli pripomenúť, že Alumni Relations nie sú iba o jednostrannej komunikácii. Takisto očakávame Vaše príspevky, o ktorých by ste radi informovali študentov aj absolventov, či už sú to spomenuté pracovné ponuky, ponuky stáží, ale aj vaše skúsenosti a úspechy z profesionálneho života. Cieľom je zabezpečiť obojstranný tok informácií, networking, ktorý pomôže zlepšiť uplatnenie vás a vašich spolužiakov na pracovnom trhu a tým zároveň zvýšiť kredit školy.

Ďaľšou oblasťou, ktorá spadá pod naše aktivity je tiež tzv. "fund raising" alebo získavanie prostriedkov pre rozvoj a podporu školy. Na Slovensku zatiaľ nie je veľmi zaužívaný, avšak v západných krajinách tvorí veľmi dôležitú súčasť financovania škôl najmä zo strany ich úspešných absolventov. Tento spôsob získavania podpory pre naše projekty a rozvoj chceme uskutočňovať aj u nás a prvé kroky týmto smerom už boli vykonané. Vysoká škola manažmentu založila občianske združenie, čím sa otvára možnosť podpory školy darovaním dvoch percent z daní či už vami samotnými alebo vašimi zamestnávateľmi. Pokiaľ sa práve rozhodujete komu darovať vaše 2 percentá, skúste zvážiť podporu školy ktorá vám, ako dúfame, pomohla k osobnému rastu a úspechom, ktoré by sa vám inak dosahovali len veľmi ťažko.

Výsledkom nášho spoločného snaženia má byť v prvom rade udržiavanie priateľstva a kontaktov, ako aj zvyšovanie prestíže školy v očiach širokej verejnosti, z pohľadu lepšieho uplatnenia jej absolventov. Veríme, že každý jeden z vás je a naďalej aj zostane hrdý na to, že absolvoval práve Vysokú školu manažmentu / CityU of Seattle.

Prajeme vám veľa pracovných aj osobných úspechov a tešíme sa na stretnutie.

Michaela Matejová, Silvia Karais
služby študentom

 

Aktualizovanie kontaktných údajov absolventov

 

Vážení absolventi, v prípade že sa zmenili Vaše kontaktné údaje, budeme radi ak ich aktualizujete pre naše záznamy absolventov, aby sme mohli s Vami ostať v kontakte.

 

Titul:      
   
Telefon:   2.  
E-mail:   2.  
Ulica:  Číslo:
Mesto:  PSČ:
   
Pracujem v spoločnosti/firme:    
                   - pracovná pozícia:    
Rok ukončenia štúdia:                  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 
Otázky/Pripomienky:                 

 

 SÚHLASÍM so zasielaním informačných materiálov a tiež s občasným kontakovaním prostredníctvom klubu Alumni.

Označením políčka SÚHLASÍM, dávam súhlas VŠM k spracovaniu mojich údajov, podľa zákona č. 428/2002 Z.z., ktoré maju povahu osobných údajov a beriem na vedomie, že svoj súhlas udelený vyššie môžem kedykoľvek odvolať na bratislava@vsm.sk, alebo trencin@vsm.sk.

 NESÚHLASÍM s občasným kontaktovaním prostredníctvom Klubu absolventov a zasielaním informačných materiálov.

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava