O škole / VŠM-CityU v médiách

news

    slovensko.HNonline.sk, 9.3.2008
Pre prax najlepšie pripravuje Ekonomická univerzita
Ekonómov pre prax najlepšie pripravuje Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vyplýva to z testovania študentov posledných ročníkov ekonomických fakúlt Young Talents.
BRATISLAVA 9. marca (SITA)

Porazila tak Fakultu managmentu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá zvíťazila v predchádzajúcich dvoch ročníkoch. "Zaujímavosťou je, že na Fakulte medzinárodných vzťahov je podľa našich prieskumov dlhodobo najvyššie percento študentov denného štúdia, ktorí pracujú popri štúdiu," uviedol pre agentúru SITA manažér projektu Young Talents Rastislav Bielik.

Testovanie absolvovalo viac ako 430 študentov. Zapojení študenti si napísali všeobecný ekonomický test, analyticko-logický test, test z angličtiny alebo nemčiny. Mimo hodnotenia mohli dobrovoľne absolvovať kariérový test a test z cudzieho jazyka, ktorý majú ako druhú cudziu reč.

Podľa Bielika výrazný úspech v testovaní zaznamenala Vysoká škola manažmentu v Bratislave, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Minulý rok nebola ani v šestici najlepších fakúlt. Bielik si myslí, že jediná súkromná škola, ktorá sa zapojila do projektu, uspela vďaka tomu, že v akademickom roku 2007/2008 prvýkrát školu nezastupovali študenti končiaci bakalárske štúdium, ale študenti MBA programu.

Výsledky testovania pomáhajú školám určiť príčiny horšieho uplatnenia absolventov v praxi, napríklad môžu byť zle nastavené kritériá prijatia na štúdium. "Slabšia skupina študentov pomalšie napreduje, nadpriemerných študentov ťahá k priemernosti a nevzniká dostatočná konkurencia," vysvetľuje Bielik. Podľa neho výhodu vo vyberaní najkvalitnejších študentov majú bratislavské fakulty, na ktoré sa hlási najviac talentovaných uchádzačov zo stredného a východného Slovenska. "Bojovať proti efektu fakúlt z hlavného mesta sa už tradične dobre darí Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela," dodáva Bielik. Táto fakulta skončila na piatom mieste.

Bielik upozorňuje na to, že budúci absolventi sa málo zaujímajú o aktuálne ekonomické dianie. "Spoliehajú sa len na informácie získané na cvičeniach a prednáškach," dodal. Najvyšší nástupný plat očakávajú budúci absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov, v priemere je to viac ako 27-tisíc korún. Stále platí, že vyššie platové očakávania sú na bratislavských fakultách.

Do tretieho ročníka sa zapojilo 11 ekonomických fakúlt siedmich univerzít - Fakulta managmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta podnikového manažmentu, Národohospodárska fakulta (4. miesto) a Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Podnikovo-hospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Košiciach a Vysoká škola manažmentu v Bratislave (City University).

Testovania sa mohol zúčastniť každý študent posledného ročníka. Študenti boli motivovaní možnosťou zmerať si svoje schopnosti s konkurenciou. Pre 15 až 20 % najúspešnejších je pripravená pracovná ponuka od firiem, ktoré boli partnermi projektu. Podľa Bielika z jednotlivých fakúlt prišlo porovnateľné množstvo prihlášok, zapojili sa najmä nadpriemerní študenti.

 
Copyright Ecopress, a. s. Pri materiáloch označených značkou agentúry Copyright © prislúcha agentúre. Ecopress, a. s. je výlučným vlastníkom www.HNonline.sk a má všetky práva a povinnosti spojené s realizáciou tohto portálu. Uvedený portál je viditeľne označený a chránený na každej jeho strane copyright-om. Akékoľvek preberanie a šírenie informácií z našich publikácií, či už v printovej alebo elektronickej (digitálnej) forme, bez súhlasu Ecopress, a. s., je zakázané a v rozpore s príslušnými zákonmi. V prípade porušenia sme pripravení postupovať v konkrétnej veci právnou cestou. ISSN 1336-1996
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava