Usmernenie pre účastníkov mobilít Erasmus+ 2020 / 2021

Odchádzajúci študenti VŠM

Študentské mobility Erasmus+ v zimnom a jarnom trimestri 2020 / 2021 sú na vlastnom uvážení študenta. VŠM študentské mobility realizuje.

Ak už účastník vycestoval na mobilitu (nastane zmena fyzickej na virtuálnu mobilitu):

  1.  Ak  sa  účastník  rozhodne  ostať  v cieľovej  krajine, má  naďalej  nárok  na  individuálnu podporu.
  1.  Ak sa účastník rozhodne vrátiť domov, uplatní sa štatút vyššej moci obdobne, ako to bolo na jar. Účastník má nárok na uhradenie vzniknutých nákladov a individuálnu podporu na obdobie, ktoré  sa  zdržiaval  v zahraničí. Účastník  nemá  nárok  na  grant  za  virtuálnu  mobilitu realizovanú z domu.
  1.  V prípade, že účastník na mobilitu nevycestoval ( zmena fyzickej mobility na virtuálnu, červená krajina/región, uzavretie krajiny), účastník má nárok na preplatenie vzniknutých nákladov na základe uplatnenia vyššej moci. VŠM bude akceptovať zrušenie mobility v rámci vyššej moci v prípade, že v mieste mobility došlo k výrazne zhoršenej situácii v súvislosti so šírením pandémie, je bezprostrednej ohrozené zdravie účastníka, mobilitu  nie  je  možné  vykonávať  ani  v „homeoffice“ v krajine mobility.

Každý  prípad  bude  individuálne posúdený. Zároveň Vás upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj situácie: obmedzenia na hraniciach  a  podmienky  vstupu. V rámci  karanténnych  opatrení  je  treba  sledovať  aktuálnu  situáciu  na  stránke ministerstva vnútra  a ministerstva zahraničných vecí, ako aj https://korona.gov.sk/

Prijímajúce organizácie: firmy aj univerzity rozhodujú o prijatí individuálne.

Výhody virtuálnej a zmiešanej mobility

Zamestnancom VŠM odporúča plánovať zamestnanecké mobility na celý 2020/2021 podľa situácie. Podporené budú mobility v bezpečných regiónoch EÚ.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.