Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Usmernenie pre účastníkov mobilít Erasmus+ 2020 / 2021

Odchádzajúci študenti VŠM

Študentské mobility Erasmus+ v zimnom a jarnom trimestri 2020 / 2021 sú na vlastnom uvážení študenta. VŠM študentské mobility realizuje.

Ak už účastník vycestoval na mobilitu (nastane zmena fyzickej na virtuálnu mobilitu):

  1.  Ak  sa  účastník  rozhodne  ostať  v cieľovej  krajine, má  naďalej  nárok  na  individuálnu podporu.
  1.  Ak sa účastník rozhodne vrátiť domov, uplatní sa štatút vyššej moci obdobne, ako to bolo na jar. Účastník má nárok na uhradenie vzniknutých nákladov a individuálnu podporu na obdobie, ktoré  sa  zdržiaval  v zahraničí. Účastník  nemá  nárok  na  grant  za  virtuálnu  mobilitu realizovanú z domu.
  1.  V prípade, že účastník na mobilitu nevycestoval ( zmena fyzickej mobility na virtuálnu, červená krajina/región, uzavretie krajiny), účastník má nárok na preplatenie vzniknutých nákladov na základe uplatnenia vyššej moci. VŠM bude akceptovať zrušenie mobility v rámci vyššej moci v prípade, že v mieste mobility došlo k výrazne zhoršenej situácii v súvislosti so šírením pandémie, je bezprostrednej ohrozené zdravie účastníka, mobilitu  nie  je  možné  vykonávať  ani  v „homeoffice“ v krajine mobility.

Každý  prípad  bude  individuálne posúdený. Zároveň Vás upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj situácie: obmedzenia na hraniciach  a  podmienky  vstupu. V rámci  karanténnych  opatrení  je  treba  sledovať  aktuálnu  situáciu  na  stránke ministerstva vnútra  a ministerstva zahraničných vecí, ako aj https://korona.gov.sk/

Prijímajúce organizácie: firmy aj univerzity rozhodujú o prijatí individuálne.

Výhody virtuálnej a zmiešanej mobility

Zamestnancom VŠM odporúča plánovať zamestnanecké mobility na celý 2020/2021 podľa situácie. Podporené budú mobility v bezpečných regiónoch EÚ.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje  
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.