Kontakty / Trenčín

Bankové spojenie

 

Trenčín

Názov banky/Name of the bank: Československá obchodná banka, Vajanského 3, 911 50 Trenčín
Názov účtu/Name of the account: Vysoká škola manažmentu
Číslo účtu/Account number: SK 36 7500 0000 0002 1176 8343
Mena: Eur
Povinný údaj: Variabilný symbol/Variable symbol:rodné číslo alebo študentské číslo/personal number or student‘s number
Povinný údaj: popis vkladu


Pri platbách zo zahraničia/For payments outside of Slovakia

SWIFT code: CEKOSKBX
IBAN code: SK 36 7500 0000 0002 1176 8343

 

Pre platby internátu a večerných kurzov v Trenčíne / For dormitory payments in Trencin

Názov banky/Name of the bank: Československá obchodná banka, Vajanského 3, 911 50 Trenčín
Názov účtu/Name of the account: Education Solutions, s.r.o.
Číslo účtu/Account number: SK 10 7500 0000 0000 1167 9733
Mena: Eur
Povinný údaj: Variabilný symbol/Variable symbol:rodné číslo alebo študentské číslo/personal number or student‘s number
Povinný údaj: popis vkladu

Pri platbách zo zahraničia/For payments outside of Slovakia

SWIFT code: CEKOSKBX
IBAN code: SK 10 7500 0000 0000 1167 9733

 

V prípade, že študent uvedie variabilný symbol nesprávne, školné je považované za neuhradené.

 

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.