Študenti / Služby študentom

Kariérne centrum

V rámci rozširovania služieb Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle otvorila pre študentov Centrum kariérneho poradenstva s cieľom sprostredkovania príležitostí ich budúceho zamestnania, prípadne profesionálneho rastu, brigád a stáží počas štúdia. Cieľom centra je vytvoriť pre študentov premostenie medzi školou a firemným sektorom už počas štúdia a taktiež po jeho absolvovaní. Centrum kariérneho poradenstva poskytuje študentom informácie o aktuálnych možnostiach ich uplatnenia na trhu práce a motivuje zároveň študentov končiacich ročníkov zapojiť sa do Klubu absolventov (Alumni Association), ktorého základňa sa každoročne rozrastá o nových členov.

Mgr. Michaela Matejová
Študijný poradca - IEP, BSBA a duálny program, Bc. a Mgr.

Email:

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.