Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Akcie Rakúsko - Slovensko

Vážení študenti,

  • dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.
  • Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

Rakúsko - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projekty (streda, 1.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie - https://bit.ly/3WeiE7q) 

Rakúsko - štipendiá a granty na študijné pobyty a letné kurzy nemeckého jazyka (streda, 8.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie https://bit.ly/3GNWbZ5

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Akcie pre diplomantov (1 150 eur/mesiac),
  • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 150 eur/mesiac),
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov (1 400 eur/mesiac),
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy - o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2023 môžu uchádzať študenti a doktorandi zo spoločenských vied (psychológia, ekonómia, pedagogika, právo, masmediálna komunikácia, politické a sociálne vedy a pod.) a literárnej vedy/jazykovedy napr. germanistika (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2023
  • Výber štipendistov: koncom apríla

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2023

Schvaľovanie projektov: koncom apríla

Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/). 

 

S pozdravom,

Kristína Sallerová

SAIA, n. o., Sasinkova 10, SK-812 20 Bratislava 1
Tel.: +421-2-5930 4738, E-Mail: kristina.sallerova@saia.sk

 


 

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.