Cena Karola Veľkého 2021

 

 

Európsky Parlament

 

 

Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež 2021

Máte 16-30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte peniaze na ďalšie rozvíjanie vašich aktivít.


Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje Európsky parlament každý rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Udeľuje ju mladým vo veku 16-30 rokov za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Termín na podanie prihlášky bol predĺžený do 22. februára 2021.

Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, vyberieme v máji 2021 troch víťazov, ktorí dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít. Ak to podmienky dovolia, slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v máji v nemeckom meste Aachen, kde budú pozvaní zástupcovia všetkých 27 projektov, ktoré sa dostali do finále.

 Pravidlá

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež je možné prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

·         podporujú európske a medzinárodné porozumenie,

·         pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,

·         slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,

·         poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.


Podrobné pravidlá súťaže a prihlasovací formulár nájdete na webových stránkach Ceny Karola Veľkého pre mládež. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na .

Cena Karola Veľkého pre mládež 2020

Slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa vždy koná v máji v Aachene, sa tento rok neuskutočnilo kvôli koronavírusu. Národné poroty vybrali národných víťazov za rok 2020, no Európski víťazi budú spoločne v víťazmi za rok 2021 vyhlásení v Aachene v máji 2021. Zo Slovenska do finále ceny postupuje Slovenský skauting, ktorý v rámci predvolebnej kampane tentorazidemvoliť a projektu MEMS Slovakia (My Europe My Say) informoval mladých ľudí o EÚ a dôležitosti zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu.

V roku 2019 hlavným víťazom ceny stali tvorcovia rozhlasovej relácie pre mladých Europhonica IT z Talianska. Druhé miesto získal fínsky projekt Your European Citizenship, v rámci ktorého mohli ľudia spoznať iné európske kultúry a naučiť sa, ako funguje rozhodovací proces na úrovni EÚ. Na treťom mieste sa umiestnilo združenie Moslimovia proti antisemitizmu z Rakúska. Viac o víťazoch sa dočítajte na webe o tejto cene.

 Oficiálny hashtag súťaže je #ECYP2021.

Kalendár

Uzávierka podávanie prihlášok: 22. február 2021
Vyhlásenie národných víťazov: 16. marca 2021
Slávnostné odovzdávanie ceny v Aachene: 11. mája 2021
Návšteva víťazov v Bruseli: jeseň 2021
Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2021

Registračný formulár  Twitter  Instagram 

 
S pozdravom,
 

Európsky parlament
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 
www.europarl.europa.eu
Tel: +421 259 429 697

 

 

 

 

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.