DBU štipendium

Vážené dámy, 

Vážení páni,

touto cestou si Vám dovoľujem zaslať informáciu o možnosti získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....). 

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia. 

Toto štipendium predstavuje pre absolventov Vašej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné odborné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR. 

Zaujímavou je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne. 


V prílohe Vám posielam informáciu, ktorú môžete nájsť aj na stránkach http://dbu.de/2600.html 

Túto informáciu môžete použiť a zverejniť na Vašom fakultnom webe, a predovšetkým ju posunúť na Vašich študentov

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 05.09.2021 a všetci absolventi z minulých rokov. 

V súčasnosti som zástupcom DBU pre SR. Nakoľko je o tomto štipendiu málo informácií medzi samotnými študentmi a doktorandmi,  rád by som aj touto formou dostal infomácie o štipendiu DBU do širšieho povedomia predovšetkým študentov posledného ročníka Mgr./Ing. štúdia, resp. do povedomia doktorandov a absolventov Vašej univerzity.  

Dňa 26.05.2021 o 17,00 hod. sa uskutoční webinár k danému štipendiu. V rámci webinára vystúpia i bývalí štpendisti a bude i priestor na Vaše otázky.

Posielam link na udalosť na FB: https://www.facebook.com/events/303175974521444

Link na webinar v TEAMS:  https://teams.live.com/meet/94152677088191

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.