Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Fellowships for university graduates from Central and Eastern Europe (CEE)

Vážené dámy,

Vážení páni,

touto cestou si Vám dovoľujem zaslať informáciu o možnosti získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je  záujem študenta o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov Vašej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné odborné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Zaujímavou je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne.
V prílohe Vám posielam informáciu, ktorú môžete nájsť aj na stránkach http://dbu.de/2600.html 

Túto informáciu môžete použiť a zverejniť na Vašom fakultnom webe, a predovšetkým ju posunúť na Vašich študentov.

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium v aktuálnom akadem. roku a všetci absolventi z minulých rokov. 

Dôležitá zmeny:

- o štipendium sa môžu uchádzať absolventi VŠ štúdia z posledných 5 rokov 

- všetky odborné správy, ktoré štipendista počas pobytu v SRN odovzdáva, môžu byť vypracované v anglickom jazyk. 

V súčasnosti som zástupcom DBU pre SR. Nakoľko je o tomto štipendiu málo informácií medzi samotnými študentmi a doktorandmi,  rád by som aj touto formou dostal informácie o štipendiu DBU do širšieho povedomia predovšetkým študentov posledného ročníka Mgr./Ing. štúdia, resp. do povedomia doktorandov a absolventov Vašej univerzity. 

Dňa 25.01.2022 o 17,00 hod. sa uskutoční webinár k danému štipendiu. V rámci webinára vystúpia i bývalí štipendisti a bude i priestor na Vaše otázky.

FB udalosť: https://www.facebook.com/events/227750446180182

Webinár na Teamse: https://teams.live.com/meet/94124364295246

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.