Možnosť praxe a stáže v banke v zahraničí

Možnosť praxe a stáže v banke v zahraničí

Dovoľujeme si Vás informovať o výzve Európskej centrálnej banky pre študentov vysokých škôl.

Výzva je určená pre študentov so záujmom o prax na útvare interného auditu, ktorú budú mať študenti možnosť absolvovať v Európskej centrálnej banke a v jednej z centrálnych bánk, ktoré sa zapojili do programu študentských stáží ECB. 

Študenti, ktorí spĺňajú kritériá uvedené vo výzve v časti „Qualifications, experience and skills“, budú zaradení do výberového konania realizovaného ECB. Vybraní študenti následne absolvujú jednoročnú platenú stáž na internom audite v ECB a v jednej z centrálnych bánk krajín EÚ alebo národných dohliadacích autorít v rámci jednotného mechanizmu dohľadu. 

Termín podania prihlášky pre študentov je 14. apríl 2021.  

Link na výzvu:

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail/European-Internal-Audit-Trainee-Programme/3329

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.