Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Štipendijný pobyt v Ruskej federácii

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe informácií z ruskej strany bol termín podávania žiadosti o štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody zmenený.  

Nové podmienky podávania žiadosti na štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all.  

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do stanoveného termínu. Následne si uchádzač musí podať žiadosť v SAIA, n. o. do stanoveného termínu uzávierky podávania žiadostí (základnou podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ preukáže, že si podal žiadosť o pobyt v Ruskej federácii podľa podmienok ruskej strany).  

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody sa predkladá:  

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii (iba on-line)  

a  

  1. cez on-line systém SAIA, n. o. (on-line aj poštou). 

Podávanie žiadosti:   

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii:  
    1. on-line v ruskom systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii na webstránke: https://education-in-russia.com/. Do termínu uzávierky najneskôr 31. 10. 2021 23.59 hod.  
  1. cez on-line systém SAIA, n. o.:  
    1. on-line na webovej stránke www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky 9. 11. 2021), a to v prípade, že uchádzač má záujem o príplatok ku štipendiu zo slovenskej strany;  
    2. v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka).

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody si uchádzači môžu podať pri nasledovných typoch štipendijných pobytov: 

Podrobné informácie k podávaniu žiadosti nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o. na webovej stránke www.saia.sk.  

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.