Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Zimná univerziáda 2022

Vážené dámy, vážení páni,

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje Zimnú univerziádu SR 2022, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 11. februára 2022 (zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a biatlon sa uskutočnia v iných termínoch), ak to epidemická situácia a opatrenia dovolia. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých vysokých škôl na Slovensku a rovnako študenti stredných škôl v maturitných ročníkoch. Podujatie sa bude konať v režime OP - očkovaní/prekonaní. 

Prihlásiť sa môže každý riadny študent vysokej školy do 28 rokov (alebo absolvent rok po získaní diplomu), ktorý sa vie preukázať kartou ISIC, indexom alebo diplomom. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých školách v SR. V individuálnych športoch môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku. V prípade, že študent študuje na dvoch vysokých školách súčasne, môže štartovať len za jednu vysokú školu. Univerziády sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania podujatia prerušené štúdium. 

Registráciu je potrebné vykonať do 21. januára 2022. Registrácia je predbežná a priebeh bude závisieť od vývoja epidemickej situácie. Podmienky účasti športovcov a ďalšie informácie je možné nájsť na stránke https://univerziada.uniba.sk. 

Dovoľte nám, prosím, požiadať Vás o postúpenie tejto informácie Vašim študentom, príp. športovým kolektívom, ktoré by mohli reprezentovať Vašu univerzitu/vysokú školu, vedúcim katedier a riaditeľom ústavov telesnej výchovy a športu. 

V mene organizačného výboru Vám ďakuje

Kancelária rektora UK v zastúpení
prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc.
predsedu OV Zimnej univerziády SR 2022

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.