Zima 2014 / 2015 BC Online rozvrh
Oficiálny začiatok trimestra je 7. január 2015.
Sylaby k jednotlivým predmetom nájdete na Moodle pred začiatkom trimestra.
Prosím, navštívte http://www.vsm.sk/svk/studenti/studijne-materialy/ kde nájdete prehľad povinnej literatúry, vrátane poplatkov.
Rozvrh sa môže meniť, preto si jeho aktuálnosť skontrolujte pred začiatkom trimestra.
Predmet Názov predmetu / Poznámky Meno Email Poznámka / Podmienka Limity
ANG 103s Anglický jazyk pre stredne pokročilých Tyralová ptyralova@vsm.sk Bývalé ENG 03s 20
ANG 104s Anglický jazyk pre stredne pokročilých Tyralová ptyralova@vsm.sk Bývalé ENG 04s 20
BE 300s Obchodná angličtina Medárová vmedarova@vsm.sk   20
BSC 203s Pracovné právo Blahová kblahova@vsm.sk   15
BSC 407s Efektívna organizácia Olejárová molejarova@vsm.sk   30
BSM 495s Strategický manažment Bernadič bbernadic@vsm.sk   30
CO 210s Verbálna komunikácia pre manažérov Olejárová molejarova@vsm.sk    
ESP 101s Španielsky jazyk pre začiatočníkov I. Sánchez jsanchez@vsm.sk   30
INT 302s Medzinárodná ekonómia Zacharová azacharova@vsm.sk   15
MG 210s Obchodné právo Blahová kblahova@vsm.sk   30
MK 300s Marketing Tajtáková mtajtakova@vsm.sk   30
MK 388s Globálny marketing Tajtáková mtajtakova@vsm.sk marketingová špecializácia 30
SCI 215s Environmentálne manažérstvo Filkaszová lfilkaszova@vsm.sk   30
SSC 221s Makroekonómia Zacharová azacharova@vsm.sk   30
Štátnicové semináre BSM 493A Seminár A k príprave záverečnej bakalárskej práce    
BSM 493B Seminár B k príprave záverečnej bakalárskej práce    
BSM 494 Štátnicový seminár