/images/spacer.gif
Zima 2014 / 2015 MGR Online rozvrh
Oficiálny začiatok trimestra je 7. január 2015.
Sylaby k jednotlivým predmetom nájdete na Moodle pred začiatkom trimestra.
Prosím, navštívte http://www.vsm.sk/svk/studenti/studijne-materialy/ kde nájdete prehľad povinnej literatúry, vrátane poplatkov.
Rozvrh sa môže meniť, preto si jeho aktuálnosť skontrolujte pred začiatkom trimestra.
Predmet Názov predmetu Učiteľ Email Poznámka Limity
KM 502s Databázy a informačné systémy Hvorecký jhvorecky@vsm.sk   30
MC 516s Manažérske informačné systémy Bureš vbures@vsm.sk   30
MC 573s Medzinárodný obchod Ferenčíková sferencikova@vsm.sk   30
MC 578s Podnikateľské riziko Melicheríková zmelicherikova@vsm.sk   30
MC 584s Strategické riadenie ľudských zdrojov Šimúth jsimuth@vsm.sk   30
MC 600s Stratégia podnikania Piovarči apiovarci@vsm.sk Capsim poplatok 35 Euro 30
študenti v poslednom trimestri
MK 515s Globálny marketing Žáry izary@vsm.sk   30
MK 527s Správanie sa zákazníka Paulová ipaulova@vsm.sk   30
MNO 502s Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry Olejárová molejarova@vsm.sk   30
PM 511s Komplexné riadenie kvality Paulová ipaulova@vsm.sk   30
PM 513s Manažment zmeny Piovarči apiovarci@vsm.sk   30
PV 501s Dane podnikateľských subjektov Melicheríková zmelicherikova@vsm.sk   30
Štátnicové semináre DSM 593A Diplomový seminár I možnosť registrácie po dosiahnutí 20 kreditov  -
DSM 593B Diplomový seminár II     -
DSM 594A        
DSM 594B        
MC 699s Štátnicový seminár     -