Študenti / Študijné oddelenie

Registrácie Trenčín

Všeobecné podmienky registrácie:

  • uhradené školné

  • uhradené študijné materiály (BSBA + BSBA/Bc)

 

Ak ste vykonali platbu za školné alebo štúdijné materiály po 28.2.2021, je potrebné, aby ste Vašej študijnej poradkyni emailom doručili doklad o úhrade pred registráciou, inak Vaša registrácia nebude povolená!

 

BSBA/DUAL študenti, ktorých kumulatívny priemer známok je pod 2.0 dlhšie ako 3 trimestre sa nesmú registrovať bez povolenia Komisie o znovuprijatie, ktorá zasadá dňa 19.3.2021, pričom žiadosť o znovuprijatie je potrebné zaslať najneskôr do 18.3.2021 do 16.00 hod.!

 

REGISTRÁCIE JAR 2021DENNÉ A ONLINE PREDMETY

 

 

PROGRAM

ONLINE

OSOBNE

 

Bc.Sj

16.3.2021

ZRUŠENÉ

 

BSBA/Bc.Aj

15.3.2021

ZRUŠENÉ

 

Mgr.

18.3.2021

ZRUŠENÉ

 

 

TYPY REGISTRÁCIÍ:

ONLINE registrácie budú otvorené IBA v uvedené dni od polnoci do polnoci. Študenti sa registrujú v systéme ESO priamo cez eso.vsm.sk. Manuál, ako sa registrovať, nájdete na https://eso.vsm.sk/pdf/student_registration_doc_sk.pdf. Po 48 hodinách od odoslania registrácie v systéme ESO si skontrolujte jej stav a v prípade nezrovnalostí kontaktujte Vašu štúdijnú poradkyňu.
 

OSOBNÉ registrácie sa konajú IBA v uvedených dňoch na študijnom oddelení, kde sa študent dostaví osobne alebo pošle za seba splnomocnenú osobu s písomným splnomocnením.


 

22.3.2021-2.4.2021-Neskorá registrácia pre Bc., Mgr., BSBA/Dual študentov-poplatok 166€!

!!!!!ZMENY V REGISTRÁCIÁCH V PRVOM TÝŽDNI ŠKOLY SÚ ZRUŠENÉ!!!!!!!!


                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.