Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / COVID-19

COVID-19: opatrenia k manažmentu mobilít študentov

V nadväznosti na USMERNENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu zo dňa 9.3. 2020 si Vás dovoľujeme informovať,

AKO POSTUPOVAŤ pri realizácii študentských mobilít Erasmus+, ktoré boli schválené na 2019/20:

S okamžitou platnosťou sa pozastavuje možnosť vycestovať na mobility Erasmus+ až do odvolania, o ktorom Vás budeme informovať.

Úplne ukončenie ERASMUS v zahraničí

Podľa rozhodnutia národnej agentúry pre Erasmus+ v SR, sa VŠM  rozhodla uznávať všetky mobility ukončené v dôsledku šírenia COVID-19 ako zásah vyššej moci. Študenti majú nárok na grant na počet dní, ktoré skutočne strávili v zahraničí (rozhodujú doklady z partnerskej inštitúcie), zvyšok budú musieť vrátiť. Národná agentúra sa v tomto prípade rozhodla uznať aj náklady na cestu naspäť, ktoré sa uznávajú (započítavajú do grantu, na ktorý je nárok) po predložení dokladov.

Postupujete v zmysle emailu od Erasmus koordinátora, kontakt: , 02 / 68 20 45 25.

Prerušenie ERASMUS v zahraničí

  1. Čaká v hosťovskej krajine na obnovenie prezenčnej výučby, resp. sa zúčastňuje náhradnej formy výučby, následne pokračuje ďalej na mobilite v zahraničí štandardným spôsobom.
  2. Čaká na Slovensku a pokračuje v online výučbe na zahraničnej univerzite zo Slovenska (ukončí semester na Slovensku alebo ak to bude možné, vráti sa na zahraničnú univerzitu a ukončí semester tam). V tomto pripade je otázka nároku na grant počas online štúdia ešte Európskou komisiou nezodpovedaná. Budeme vás informovať.

Preukázateľne absolvované online štúdium a ECTS kredity, ktoré sú v súlade so Zmluvou o štúdiu, by mali byt podľa stanoviska EK uznávané domácou vysokou školou aj v prípade, ak ho študent absolvuje na Slovensku.

Akékoľvek sankcie za nedodrzanie  počtu prinesených kreditov z mobility nebudú VŠM uplatňované.

Všetkým študentom, ktorí sa v období od  9. marca 2020 vrátili z pobytu v zahraničí sa nariaďuje rešpektovať verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a zostať najmenej 14 dní po návrate v domácej izolácii. Študentom sa ukladá túto skutočnosť oznámiť elektronicky príslušnému študijnému oddeleniu alebo Erasmus koordinátorovi.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje  
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.