Erasmus+ / COVID-19

COVID-19: opatrenia k manažmentu mobilít zamestnancov

V nadväznosti na USMERNENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu zo dňa 9.3. 2020 si Vás dovoľujeme informovať,

AKO POSTUPOVAŤ pri realizácii učiteľských a administratívnych mobilít Erasmus+, ktoré boli schválené na 2019/20:

S okamžitou platnosťou sa pozastavuje možnosť vycestovať na mobility Erasmus+ až do odvolania, o ktorom Vás budeme informovať.

Schválené mobility máte možnosť presunúť na iný termín - najneskôr však do konca  jesenneho trimestra 2020/2021. Je potrebné, aby ste sa s partnerskou organizáciou dohodli na podmienkach vycestovania a informovali ju o usmernení rektorky. Požiadajte o elektronické potvrdenie, že Vám umožnia po odvolaní bezpečnostných opatrení zmenu termínu plánovanej mobility. Prosíme Vás o jeho následné zaslanie na .

V prípade ak Vám potvrdia možnosť zmeny termínu mobility a táto zmena si vyžiada aj zmenu pôvodne naplánovaných aktivít v rámci pobytu, je potrebné aktualizovat pozývací list a  Program školenia / Mobility Agreement. Následne ho zašlite na podpis prijímajúcej inštitúcii.

Zamestnancov, ktorým už bol zaslaný grant na účet, prosíme aby postupovali nasledovne:

  • v prípade, ak mobilitu absolvujú do konca jesenného trimestra akad. roka 2019/2020, nemusia grant vrátiť, je však nevyhnutné, aby ešte pred vycestovaním podpísali nové finančné zmluvy a nové cestovné príkazy
  • zamestnanci sú  povinní prijať opatrenia, aby minimalizovali vznik finančných nákladov spojených so stornovaním zarezervovaných služieb - cestovných lístkov, ubytovania, a pod.. Skontolujte  si prosím letenky, teraz ich nie je problém stornovať alebo bookovat bezplatne, ak už viete zmenu termínu
  • zamestnancov, ktorí mali vycestovať po 9.3.2020 a vzniknú im výdavky so stornovaním leteniek alebo ubytovania, žiadame, aby doklady spojené so stornom poslali na adresu

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Vysoká škola manažmentu nemá žiadne kompetencie vyjadrovať sa k stupňu rizika nákazy alebo ohrozenia v jednotlivých krajinách. Tieto informácie nájdete na stránkach:

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.