Uchádzači / Štúdium v slovenčine

PhD. podnikový manažment

Vysoká škola manažmentu poskytuje v akademickom roku 2020/2021 v Bratislave doktorandské štúdium v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, v študijnom programe podnikový manažment. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v externej forme.

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe podnikový manažment ovláda vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku a schopnosť vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním v prospech ekonomiky podniku. Získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu (v oblasti mikroekonómia a makroekonómia, finančný a inovačný manažment, marketing manažment, podnikový manažment a pod.), s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

Podmienky prijatia
  • ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • absolvovanie prijímacej skúšky
  • úhrada poplatkov a školného
Forma štúdia
  • externá
Termíny:

Termín podania prihlášky na akademický rok 2021/ 2022: N/A
Termín konania prijímacej skúšky: N/A 
Začiatok doktorandského štúdia: N/A

Dokumenty:

Zoznam školiteľov na VŠM:

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:

Máte záujem o podrobnejšie informácie?

napíšte nám..

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.