Kontakty / Bratislava

Bratislava

Údaje pre styk s úradmi a zmluvnými stranami 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne  
Bezručova 64  
911 01 Trenčín  
IČO: 36 120 901  
DIČ: 2021 594 707  
nie je platcom DPH  
zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Z.z.  
o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne  
   

Korešpondenčná adresa:
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava

Email, telefón a fax:
Všeobecné informácie:
Tel: 00421 (0) 2 682 04 501- sekretariát

Tel: 00421 (0) 2 682 04 510 - knižnica

Tel: 00421 (0) 2 682 04 541 - učitelia

Fax: 00421 (0) 2 638 10 611

Spojenie mestskou hromadnou dopravou:
autobus č. 93 - smer z Hl. stanice*
autobus č. 94 - smer z Vazovovej ul.*
* vystúpiť na zastávke s názvom "Vysoká škola manažmentu" na Panónskej ceste

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Rektorka Vysokej školy manažmentu
ehekelova@vsm.sk
Denisa Hackett, PhD., MBA
Prorektorka pre pedagogické záležitosti
prof. Ing. Milan Terek, PhD.
Prorektor pre vedu a výskum

Ing. Ján Rebro, PhD., MBA
Predseda Správnej rady
Mgr. Branislav Zlocha
Oddelenie marketingu a rozvoja
Mgr. Elena Csibová
Koordinátor pobočky v Bratislave / Erasmus koordinátor
      
Sekretariát
Jonka Ganeva

Študijné oddelenie:

Úradné hodiny: Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 15.00; Piatok: 9.00 – 12.00

Ing. Antónia Valašíková
Vedúca študijného oddelenia
 avalasikova@vsm.sk
Ing. Andrea Sládečková
Študijná poradkyňa pre MBA a PhD. študentov a  končiacich Bc. a Mgr. študentov
Mgr. Mária Tkáčová
Študijná poradkyňa pre Bc. program
Mgr. Alena Vranovská
Študijná poradkyňa pre BSBA a Mgr. programy a rigorózne konanie (PhDr.)
   

Knižnica:
Bc. Albert Ivančík
Vedenie pobočky, fond periodík, evidencia publikačnej činnosti, online zdroje
Ľudmila Kuštárová                                                
Výpožičné služby, evidencia záverečných prác, výročné správy

Oddelenie Informačných technológii: 
Marek Karais, MSTM
Grafický dizajnér/Správca siete
 mkarais@vsm.sk
Martin Bokor, MBA
Správca výpočtovej techniky 
 mbokor@vsm.sk
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava