Študenti / Školné a poplatky

Štipendiá

Študenti Vysokej školy manažmentu majú možnosť uchádzať sa o niektoré z ponúkaných štipendií od domácich a zahraničných darcov. Zvyčajne štipendiá pokrývajú časť školného, nie celú sumu, a kritériami sú dobré študijné výsledky alebo doklad o sociálnom postavení rodiny žiadateľa. Aktuálne informácie o ponúkaných štipendiách, podmienkach a termínoch podania žiadostí o štipendium je možné získať na študijnom oddelení.
Si registrovaný športovec, hrávaš najvyššiu slovenskú ligu, alebo reprezentuješ Slovenskú republiku? Chceš hrať hokej za náš univerzitný tím? Vysoká škola manažmentu v rámci podpory športu, vypisuje 30 športových štipendií v hodnote 500 EUR pre nových študentov vo všetkých programoch VŠM a CityU, v dennej aj online forme štúdia. Štipendium vstupuje do platnosti od jesenného trimestra v akademickom roku 2016/2017. Študenti-športovci, ktorí spĺňajú tieto podmienky môžu požiadať o športové štipendium v hodnote 500 EUR na jeden akademický rok. Stačí poslať žiadosť so sprievodným listom (o aký šport sa jedná, dosiahnuté výsledky a pod.) spolu s overeným dokladom registrácie športovca na mmatejova@vsm.sk.

Akademický rok 2017/ 2018

Študenti, ktorým je priznané motivačné štipendium za akademický rok 2016/2017: - zoznam

Akademický rok 2016/ 2017

Študenti, ktorým je priznané motivačné štipendium za akademický rok 2015/2016: - zoznam

 

The Joseph Stasko Scholarship of the Slovak – American Cultural Center, each in the amount of 1500 USD has been awarded to:
· Veronika Froncová
· Ľudmila Boldišová


The Slovak - American Society of Washington Scholarship in memory of Patrick Gornal, brother of long-time member Mrs. Anne Gornal McKeown in the amount of 653,46 € has been awarded to:
· Tatiana Eliášová

The Slovak - American Society of Washington Scholarship from long-time SASW Board member Helen Fedor in memory of her parents, Maria and Andrej Fedor in the amount of 653,46 € has been awarded to:
· Simona Drieniková

The Slovak - American Society of Washington Scholarships, each in the amount of 653,46 € have been awarded to:
· Simona Bajcerová
· Lívia Šimončíková
· Richard Vörös

 

Akademický rok 2015/ 2016

The Slovak - American Society of Washington Scholarship in memory of their long-time and active member Mrs. Millie Schoepe-Evans in the amount of $ 750 has been awarded to:
Veronika Froncová
The Slovak - American Society of Washington Scholarship from long-time SASW Board member Helen Fedor in memory of her parents, Maria and Andrej Fedor in the amount of $ 750 has been awarded to:
Noémi Illésová
The Slovak - American Society of Washington Scholarship in the amount of $ 750 has been awarded to:
Lucie Jeřábková

The Joseph Stasko Scholarship of the Slovak – American Cultural Center in memory of Lubica Markovich, in the amount of 2000 USDhas been awarded to:
Ján Bukovčák
Kulich Brothers's best student scholarship 2015/16:
- Veronika Froncová
- Tomáš Vravko
Študenti, ktorým je priznané motivačné štipendium za akademický rok 2014/2015: - zoznam:

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava