Študenti / Služby študentom

Študijné materiály

V zozname učebných materiálov (xlsx) si vyhľadajte materiály, ktoré budete potrebovať. Nájdete tu aj informáciu ako si ich môžete zaobstarať.

 
1. Učebné materiály na predmety v slovenčine (Bc., Mgr. , duálne programy) 
 1. Takmer všetky učebnice sú dostupné vo forme e-kníh.
 2. Platba za e-učebnice je 19,00 € na 3 mesiace. Prístup sa aktivuje na začiatku trimestra.
 3. Platba za e-učebnice sa uhrádza na účet rovnako ako študijný poplatok. Prosíme o presné uvedenie povinných údajov.
 4. Platbou študent dostane prístup do celého portfólia učebníc v elektronickej forme, teda nielen na učebnice predmetov, ktoré si zaregistroval.
 5. Prístup je možný z akéhokoľvek miesta v režime online/offline po nainštalovaní aplikácie WK eReader (skontrolujte si podporované zariadenia).
 6. Prístup je individuálny cez prihlasovacie údaje študenta, ktoré mu budú zaslané na študentský mail.
 7. Študenti duálnych programov platia 8,00 € za prístup do e-učebníc na tie predmety, ktoré sa vyučujú v slovenskom jazyku.
 8. Knihy, ktoré nie sú dostupné ako e-knihy si študenti kupujú sami.
 9. Učebnice na výuku cudzích jazykov si študenti kupujú sami.
 10. V prípade problémov kontaktujte vašu študijnú poradkyňu alebo píšte na 
2. Učebné materiály na predmety v angličtine (BSBA, Bc. programy)
 1. Väčšina oficiálnych titulov, ktoré si študenti predmetov v anglickom jazyku musia zaobstarať k štúdiu sú zahraničné, finančne náročné učebnice, ktorých dostupnosť na slovenskom trhu je obmedzená. Preto VŠM zaviedla "Academic Resource Fee System“ (systém poplatkov za akademické zdroje), vďaka ktorému majú všetci študenti prístup ku kompletnému učebnicovému servisu za prijateľné ceny. Tento systém znižuje náklady študentov na samotné štúdium, tým že ich odbremeňuje od nákupu finančne náročnej zahraničnej literatúry na každý predmet. Uhradením "Academic Resource Fee" (poplatku za akademické zdroje) študenti prispievajú do spoločného rozpočtu, ktorý je v celej výške použitý na nákup a obnovu učebných materiálov.
 2. Poplatok za učebnicu na každý predmet je 8,00 €. Poplatok je povinný a musí byť uhradený v čase registrácie na účet rovnako ako študijný poplatok.
 3. Študenti môžu uhradiť poplatok v eurách na nasledovné účty:
  Trenčín: IBAN: SK36 7500 0000 0002 1176 8343 (detaily bankového účtu a povinné údaje)
  Bratislava: IBAN: SK85 7500 0000 0002 0286 1503 (detaily bankového účtu a povinné údaje)
  Pri uhrádzaní platieb Vás prosíme o presné uvedenie povinných údajov.
 4. Učebnice v systéme „Academic Resource Fee“ vydáva knižnica ako výpožičku v trvaní jedného trimestra.
 5. Učebnice sa vydávajú v knižnici počas prvého týždňa trimestra a tiež počas prvých dvoch dní druhého týždňa. Študenti sú informovaní o čase a mieste výdaja prostredníctvom násteniek.
 6. Učebnice si študenti môžu vypožičať osobne, alebo môžu požiadať o zaslanie na dobierku v sume poštovného 4,00 €. Posielame iba v rámci Slovenskej republiky.
 7. Za oneskorené vrátenie sa účtuje pokuta 5,00 € za každú učebnicu. Ak oneskorenie prekročí celý ďaľší trimester, navýši sa pokuta o poplatok 8,00 €.
 8. Študentovi, ktorý nevráti učebnice z predošlého trimestra, knižnica odmietne vypožičať učebnice na ďalší trimester.  
3. Učebné materiály na predmety v angličtine (MBA, Mgr. programy)
 1. Pre tento program platí rovnaké pravidlo ako v bodoch 3.1. a 3.3. s výnimkou špecializácie Marketing a Financie, kde si študenti zaobstarávajú učebnice sami.
 2. Poplatok za učebnicu na jeden predmet je 17,00 €. Poplatok je povinný a musí byť uhradený v čase registrácie na účet rovnako ako študijný poplatok. Prosíme o presné uvedenie povinných údajov.
 3. Učebnice vydáva knižnica ako výpožičku na obdobie trvania kurzu.
 4. Učebnice si študenti môžu vypožičať osobne, alebo môžu požiadať o zaslanie na dobierku v sume poštovného 4,00 €. Posielame iba v rámci Slovenskej republiky.
 5. Za oneskorené vrátenie sa účtuje pokuta 5,00 € za každú učebnicu. Ak oneskorenie prekročí trvanie ďaľšieho kurzu, navýši sa pokuta o poplatok 17,00 €.
 6. Študentovi, ktorý nevráti učebnicu z predošlého kurzu, knižnica odmietne vypožičať učebnicu na ďalší kurz.


Kontakty:

Knižnica Trenčín
Knižnica Bratislava
Tel: 00421 (0) 32 6581293 Tel: 00421 (0) 2 68204510
e-mail: e-mail:
online: Spýtajte sa online   

 Otváracie hodiny

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava