Študenti / Mobilitné programy

CityU Mobility Program

Popri programe ERASMUS majú študenti Vysokej školy manažmentu možnosť zapojiť sa do medzinárodnej mobility študentov v rámci pobočkovej siete City Univesity of Seattle v USA, Grécku a Českej republike. Princípom mobilitného programu v rámci siete CityU je možnosť absolvovať časť štúdia (1 trimester) v niektorej z uvedených krajín, avšak za finančných podmienok platných pre domovskú krajinu. Tento program umožňuje študentom získať popri študijných skúsenostiach tiež možnosti kultúrneho, sociálneho a podnikateľského poznávania cieľových krajín. CityU Mobility Program je unikátnym programom svojho druhu a je otvorený výlučne pre študentov City University of Seattle. 

Podmienky:

- celkový priemer (GPA) nad 2,00

- absolvovanie základných predmetov (3 trimestre)

- časový priestor aspoň trimester vopred

- absolvovanie posledného trimestra v domovskej inštitúcii

Postupy:

- v závislosti od krajiny vycestovania

 Pre CU mobilitu v USA nájdete viac informácii aj TU.

Kontaktná osoba:

Mgr. Ela Csibová

Tel.: +421 2 6381 0601
Fax: +421 2 6381 0611
E-mail:

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava