Školné a poplatky

Zvýhodnené školné

Využite príležitosť a získajte zľavnené ročné školné!

(kliknite pre zvýhodnené školné)


Školné na akademický rok 2018/2019

  BRATISLAVA TRENČÍN       


Bakalársky program VŠM

 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 150 €  2 150 €      
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  875 €  875 €      
 1 predmet, denne, online, víkendovo  290 €  290 €      
 1 rok / 45 kreditov, víkendovo 1 300 € 1 100 €      
 1 trimester / 15 kreditov, víkendovo 600 € 500 €      


Magisterský program VŠM

         
 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 500 €  2 500 €      
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  990 €  990 €      
 1 predmet, denne , online, víkendovo  400 €  400 €      
 1 rok / 45 kreditov, víkendovo 1 500 € 1 300 €      
 1 trimester / 15 kreditov, víkendovo 650 € 555 €      


Bakalársky program - BSBA, CityU

         
 1 rok / 45 kreditov, denne / online  2 590 €   2 460 € / 2 590 €      
 1 trimester / 15 kreditov, denne / online  985 €   945 € /  985 €      
 1 predmet, denne / online  385 €   365 € / 385 €      


Master of Business Administration MBA, CityU

         
 1 predmet  695 €        
           


Doktorandské štúdium VŠM

         
 1 rok v slovenskom jazyku 2 500 €        
 1 rok v anglickom jazyku 4 500 €        


Intenzívny program výučby anglického jazyka

         
 1 rok  1 680 €  1 610 €      
 1 trimester  750 €  710 €      
 1 predmet  255 €  255 €      

 

 

Poplatky
1/ Zápisné 50 €  
2/ Vstupný test do programov v anglickom jazyku: TOEFL 69 €  
3/ Vstupný test do programov v anglickom jazyku: Accuplacer 33 €  
4/ Rezervačný poplatok 500 €  
5/ Evaluácia predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania 50 €  
6/ Poplatok za prihlášku PhD. 25 €  
7/ Poplatok za prijímaciu skúšku PhD. 25 €  
 

 

 

Ak študent, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, na štúdium nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, rezervačný poplatok mu nebude vrátený. V prípade, že u študenta, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, nenastane žiadna zo situácií uvedených vo vyššie uvedenom odseku, rezervačný poplatok mu bude plne započítaný na úhradu školného (t.j. uhradí školné znížené o sumu vo výške 500 €).

Ak nový študent v príslušnom programe pred nástupom na štúdium uhradí celú výšku školného a na štúdium nakoniec nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, bude mu vrátené školné znížené o sumu vo výške 500 € zodpovedajúcu rezervačnému poplatku, ktorý by bol od študenta vybraný, ak by pred nástupom na štúdium neuhradil celú výšku školného.

Zľavnené školné - V  prípade, že  sa  študent zapíše  na jeden alebo  dva  predmety a  požiada o vrátenie príslušnej čiastky,  zľavu na školné stráca, školné sa mu počíta podľa  aktuálneho   cenníka   pre   daný  akademický  rok.

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava