Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Vedecká rada

Vedecká rada VŠM je koncepčný a iniciatívny orgán vysokej školy. Vedecká rada hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti, schvaľuje program vedeckej činnosti, dáva podnety na jeho perspektívny rozvoj a napomáha rozvoju zahraničných stykov. Členmi Vedeckej rady sú významní odborníci z interného i externého prostredia z oblastí, v ktorých škola uskutočňuje vzdelávaciu, vedecko-výskumnú alebo inú tvorivú činnosť.

Členovia vedeckej rady

Interní členovia:

Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., predseda
prof. Ing. Milan Terek, PhD., podpredseda
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Denisa Hackett, PhD., MBA
doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.  
Mgr. Branislav Zlocha

Externí členovia:

prof. Ing. Miloš Čambál, PhD.
Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
prof. Ing. Štefan Slávik, PhD.    

Rokovací poriadok: (súbor PDF)


Zápisnice zo zasadania vedeckej rady VŠM

ZÁPISNICA Z 34. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 33. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 32. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 31. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 30. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 29. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 28. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 27. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 26. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 25. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM

ZÁPISNICA Z 24. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 22. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 21. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 20. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 19. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 18. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 17. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 16. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.