Veda a výskum / Veda a výskum

Správy o vedecko-výskumnej činnosti od roku 2016

Aktivity učiteľov a doktorandov VŠM v oblasti vedecko-výskumnej činnosti pozostávajú najmä z nasledovných oblastí: organizácia konferencií a workshopov, práca na grantových projektoch, publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti.

Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020
Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019
Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018
Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2017
Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2016

 

                                            

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.