Študenti / Služby študentom

IT služby

Vaše meno:
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 
Bratislava Trenčín

V budove Vysokej škole manažmentu v Bratislave sú pre študentov k dispozícii dve počítačové laboratóriá ktoré slúžia na výučbu a školskú prácu študentov či už denného štúdia alebo externého štúdia. Počítače sú vybavené kancelárskym programovým balíkom MS Office, určeným na písanie vysokoškolských prác, tvorbu databáz, web stránok, prípadne na prácu s tabuľkovým procesorom. Všetky stanice sú pripojené na internet a sú chránené aktualizovaným antivírovým systémom. Počítačové laboratóriá v Bratislave sa používajú aj na výučbu predmetov informačných systémov. Z toho dúvodu je dôležité, aby si študenti skontrolovali rozvrh otváracích hodín ktorý je pravidelne zostavovaný pred každým začiatkom trimestra.

Bezporuchový chod laboratórií zabezpečujú pracovníci strediska IT a asistenti z radov študentov. Pre tých študentov, ktorí majú vlastné notebooky sú vytvorené káblové prípojky do siete v laboratóriách. V knižnici ako aj v celej budove školy v Bratislave je možnosť pripojenia do študentskej siete a internetu cez WiFi technológiu. Prístup k "Access Pointu" je zabezpečený heslom, preto je potrebné, aby študenti, ktorí majú záujem o pripojenie svojho notebooku do internetu kontaktovali pracovníkov IT oddelenia.

Vysoká škola manažmentu je licenčným partnerom spoločnosti Microsoft s ktorou má uzatvorenú zmluvu "Campus Agreement". Vďaka nej je VŠM vybavená najaktuálnejšími verziami Microsoft Windows, Microsoft Office a Terminal Server. Taktiež, VŠM je partnerom spoločnosti Microsoft v rámci programu "MSDN Academic Alliance", vďaka ktorému majú pracovníci a učitelia IT predmetov prístup ku všetkým novinkám od spoločnosti Microsoft. 

V prípade, že máte otázku alebo pripomienku k IT oddeleniu Bratislava prosím napíšte nám priamo cez kontaktný formulár:

Vaše meno:
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne disponuje rovnakým počítačovým vybavením ako pracovisko školy v Bratislave. Počítačové laboratórium je určené na výučbu, vyhľadávanie zdrojov na internete a písanie prác študentov. Tlačiť a kopírovať materiály si študenti môžu v laboratóriu a v knižnici.   V knižnici sú počítače prednostne určené na vyhľadávanie zdrojov v on-line databázach.

Knižnica a prízemie sú pokryté WiFi signálom. Proti prípadnému zneužitiu je systém chránený kľúčom, ktorý obdržia študenti na IT oddelení, miestnosť č. 304. 

Na zefektívneníe výučby bolo vytvorené 10 učební s videoprojektormi, z toho 3 s interaktívnymi tabulami.  Okrem výučby tu študenti môžu prezentovať svoje práce, prípadové štúdie a prezentácie.

V prípade otázok alebo pripomienok na IT oddelenie v Trenčíne, prosím napíšte nám priamo cez kontaktný formulár uvedený nižšie:

 

   
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava