Uchádzači / Jazyková akadémia CityU

Pre firmy: kurzy na mieru

Firemná angličtina na klúč

Korporátne programy patria v súčasnosti k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim aktivitám v rámci programov Jazykovej akadémie CityU.

Dávame priestor firmám navrhnúť vlastnú predstavu, frekvenciu i zameranie kurzu a následne dokážeme flexibilne reagovať na firemné požiadavky.

Najviac preferované kurzy:

  • Business English
  • Financial English
  • English in Politics
  • Be a good speaker
  • Hot news
  • English conversation
  • Intensive English Program

Viac info: ecsibova@vsm.sk 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava