Študenti / Školné a poplatky

Predregistrácia

Predregistračné zľavnené školné 15. 6. 2018 - 15. 7. 2018

  • jesenný trimester 2018, zimný trimester 2019 a jarný trimester 2019
  • nevzťahuje sa na letný trimester 2018
 

BRATISLAVA
denné,externé online

TN online

 

TRENČÍN 
denné

Bakalársky program VŠM

1 rok 1 940 €   1 940 €  
         
         
           

BSBA  štúdium  CityU

1 rok 2 400 €   2 240 €  
         
         
         

IEP  -  jazykové štúdium

1 rok 1 545 €   1 495 €  
         
         
         

MBA štúdium CityU

1 predmet 695 €      
         

Magisterský program VŠM

1 rok 2 340 €   2 340 €  
         
         
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava