Študenti / Školné a poplatky

Predregistrácia

Predregistračné zľavnené školné 15. 6. 2019 - 15. 7. 2019

  • jesenný trimester 2019, zimný trimester 2020 a jarný trimester 2020
  • nevzťahuje sa na letný trimester 2019
     


 

Bakalársky program VŠM

1 rok 1 940 €      
           

BSBA  štúdium  CityU

1 rok 2 400 €      
         

MBA štúdium CityU

1 predmet 695 €      
         

Magisterský program VŠM

1 rok 2 340 €      
         
         
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava