Študenti / Školné a poplatky

Predregistrácia

Predregistračné zľavnené školné 15. 6. 2017 - 15. 7. 2017

  • jesenný trimester 2017, zimný trimester 2018 a jarný trimester 2018
  • nevzťahuje sa na letný trimester 2017

BRATISLAVA
Denné/Daily
Externé/DL TN/BA

 

TRENČÍN 
Denné/Daily

Bachelor´s program of VSM / bakalársky program VŠM

1 year / 1 rok 1 940 €   1 940 €  
       
       

Tuition BSBA /Školné na bakalárske štúdium - CityU

1 year / 1 rok 2 400 €   2 240 €  
       
       

Tuition IEP / Školné na jazykové štúdium

1 year / 1 rok 1 545 €   1 495 €  
       
       

Registration for MBA courses / Registrácia na MBA predmet

1 course / 1 predmet 695 €      

Magister program / Magisterský program

1 year / 1 rok 2 340 €   2 340 €  
       
       
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava