Prihláška

Elektronická prihláška na štúdium Prihláška vo formáte PDF

Vyplnenie Elektronickej prihlášky nie je záväzné, záväznou sa stáva až po vytlačení, podpísaní a odoslaní na VŠM/CityU spolu s dokladom o úhrade zápisného. Využitím elektronickej prihlášky získate možnosť rezervovať si vaše miesto v triede.

Ak máte záujem využívať našu klasickú prihlášku vo formáte PDF. Prosím kontaktujte   Jana Palúchová,  , alebo využite odosielací formulár. Prihláška vám bude obratom odoslaná.Momentálne je na našej strane menší technický problém. Avšak aj napriek tomu, že Vám systém pri odoslaní elektronickej prihlášky vypíše ERROR, nemusíte sa obávať - Vašu elektronickú prihlášku sme prijali a čoskoro Vám bude zaslaný informačný e-mail o spracovaní Vašej prihlášky.

Meno:       

Priezvisko:

E-mail:      

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava