Prihláška

Elektronická prihláška na štúdium  

Vyplnenie Elektronickej prihlášky nie je záväzné, záväznou sa stáva až po vytlačení, podpísaní a odoslaní na VŠM/CityU spolu s dokladom o úhrade zápisného. Využitím elektronickej prihlášky získate možnosť rezervovať si vaše miesto v triede.

  

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava