Prihláška

Elektronická prihláška na štúdium Prihláška vo formáte PDF

Vyplnenie Elektronickej prihlášky nie je záväzné, záväznou sa stáva až po vytlačení, podpísaní a odoslaní na VŠM/CityU spolu s dokladom o úhrade zápisného. Využitím elektronickej prihlášky získate možnosť rezervovať si vaše miesto v triede.

Ak máte záujem využívať našu klasickú prihlášku vo formáte PDF. Prosím kontaktujte   Jana Palúchová,  bratislava@vsm.sk, alebo využite odosielací formulár. Prihláška vám bude obratom odoslaná.

Meno:       

Priezvisko:

E-mail:      

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava