Študenti / Študijné oddelenie

Rozvrhy

 

Bratislava
 

Trenčín

 
Štúdium v angličtine Štúdium v slovenčine Štúdium v angličtine Štúdium v slovenčine
 ► BSBA/Bc.    ► Bc.  ►Zaraďovacie testy ANg  BSBA Bc.
 ► BSBA/Bc. DL    Bc. online štúdium BSBA DL Bc. online
     Bc. externé štúdium (víkendové)   Bc. externé štúdium (víkendové)
 ► IEP     Mgr. ► IEP Mgr.
     Mgr. online štúdium Mgr. online štúdium
 ► MBA-Winter20 / MBA-Spring20
   ► Mgr. externé štúdium (víkendové) ► MBA Mgr. externé štúdium (víkendové)
 ► MBA DL     PhD štúdium MBA DL  
   

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava