Študenti / Študijné oddelenie

Registrácie Bratislava

Dnešný dátum: 29.01.2020

Podmienky registrácie:

  • uhradené školné
  • uhradené študijné materiály v programoch s vyučujúcim jazykom anglickým
  • doporučujeme úhradu e-učebníc pre predmety v slovenskom jazyku
  • uhradená prolongačná známka za študentský preukaz na akademický rok 2019/2020 (15/12 € denní študenti so zľavou/bez zľavy na dopravu)

 

Aby Vám bola umožnená online registrácia, je potrebné všetky horeuvedené platby zrealizovať najneskôr do 30. novembra 2019 a zároveň doklady o úhrade zaslať mailom  Vašej študijnej  poradkyni.
Pre urýchlenie registrácií uhraďte všetky poplatky, vrátane študijných materiálov, prevodom v banke.

 

Študenti, ktorí sa NESMÚ REGISTROVAŤ:

BSBA/DUAL: ktorých cum  GPA je pod 2.0

MBA/DUAL: ktorých cum GPA je pod 3.0

Títo študenti sa následne môžu registrovať
-    na základe povolenia komisie- READMISSION COMMITTEE, ktorá zasadá 13.12.2019 (ak známky za FL9  nezvýšia cum GPA nad povolenú hranicu) - najneskôr do 17.12.2019 ALEBO
-    keď známky za FL19 zvýšili cum GPA nad uvedenú hranicu - 17.12.2019.

 

ZÁSADY REGISTRÁCIE:

  • Prosíme Vás, aby ste dodržiavali presné termíny registrácií podľa typu programov a počtu získaných kreditov.
  • Neoprávnené registrácie alebo registrácie s nezdokladovanou platbou za študijné materiály (BSBA a MBA programy) budú bez ďalšieho upozornenia ZRUŠENÉ.

 

REGISTRÁCIE ZIMA 2020

 
 

Program

ONLINE

 Email

Osobné  

Bc. - S.j.

10. 12.  2019

-

 13.12.

 

BSBA/DUAL -  A.j.

09. 12. 2019 - 90 kreditov a viac

10. 12. 2019 - menej ako 90 kreditov

-

 

13.12.

 

Mgr./ DUAL

12. 12. 2019

-

13.12.

 
MBA 11. 12. 2019 . -  

 

 


TYPY REGISTRÁCIÍ:

ONLINE registrácie budú otvorené v uvedené dni od polnoci do polnoci. Študenti sa registrujú v systéme  ESO, priamo cez stránku eso.vsm.sk Manuál, ako sa registrovať, nájdete tu: https://eso.vsm.sk/pdf/student_registration_doc_sk.pdf

Prosím, po výbere predmetov nezabudnite registráciu aj odoslať.

OSOBNÉ registrácie sa konajú v dňoch uvedených v tabuľke. Študent sa dostaví osobne na študijné oddelenie alebo pošle za seba splnomocnenú osobu.

Na osobnú registráciu je potrebné priniesť doklady o úhrade, ak bola platba zrealizovaná oneskorene,  t.j. po 30.11.2019.

Po 2 pracovných dňoch od poslania registrácie si skontrolujte jej stav na eso.vsm.sk 

Registrácie mimo uvedených termínov sú spoplatnené  - viď poplatok za oneskorenú registráciu.

Rozvrh - ponuku predmetov neskôr nájdete v sekcii Študenti/Rozvrhy.

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava