Študenti / Študijné oddelenie

Registrácie Bratislava

Dnešný dátum: 01.10.2020

Podmienky registrácie:

  • uhradené školné
  • uhradené študijné materiály v programoch s vyučujúcim jazykom anglickým
  • doporučujeme úhradu e-učebníc pre predmety v slovenskom jazyku
  • uhradená prolongačná známka za študentský preukaz na akademický rok 2020/2021 (15/12 € denní študenti so zľavou/bez zľavy na dopravu)

 

Aby Vám bola umožnená online registrácia, je potrebné všetky horeuvedené platby zrealizovať najneskôr do 6. septembra 2020 a zároveň doklady o úhrade zaslať mailom  Vašej študijnej  poradkyni.
Pre urýchlenie registrácií uhraďte všetky poplatky, vrátane študijných materiálov, prevodom v banke.

 

Študenti, ktorí sa NESMÚ REGISTROVAŤ:

BSBA/DUAL: ktorých cum  GPA je pod 2.0

MBA/DUAL: ktorých cum GPA je pod 3.0

Títo študenti sa následne môžu registrovať
-    na základe povolenia komisie- READMISSION COMMITTEE, ktorá zasadá 18. septembra 2020 (ak známky za SP20  nezvýšia cum GPA nad povolenú hranicu) - najneskôr do 21. septembra 2020 ALEBO
-    keď známky za SP20 zvýšili cum GPA nad uvedenú hranicu - 16., 17. alebo 18.septembra 2020.

 

ZÁSADY REGISTRÁCIE:

  • Prosíme Vás, aby ste dodržiavali presné termíny registrácií podľa typu programov.
  • Neoprávnené registrácie alebo registrácie s nezdokladovanou platbou za študijné materiály (BSBA a MBA programy) budú bez ďalšieho upozornenia ZRUŠENÉ.

 

REGISTRÁCIE Jeseň 2020

 
 

Program

ONLINE

 Email

Osobné zrušené  

 

Bc. - S.j.

16. a 17. 9. 2020

-

 

 

 

BSBA/DUAL -  A.j.

16., 17. a 18. 9. 2020

-

 

 

 

Mgr./ DUAL

23. a 24. 9. 2020

-

 

 

 

                         MBA

21. 9. 2020 . -  

 

 


TYPY REGISTRÁCIÍ:

ONLINE registrácie budú otvorené v uvedené dni od polnoci do polnoci. Študenti sa registrujú v systéme  ESO, priamo cez stránku eso.vsm.sk Manuál, ako sa registrovať, nájdete tu: https://eso.vsm.sk/pdf/student_registration_doc_sk.pdf

Prosím, po výbere predmetov nezabudnite registráciu aj odoslať.

 

Po 2 pracovných dňoch od poslania registrácie si skontrolujte jej stav na eso.vsm.sk 

Registrácie mimo uvedených termínov sú spoplatnené  - viď poplatok za oneskorenú registráciu.

Rozvrh - ponuku predmetov neskôr nájdete v sekcii Študenti/Rozvrhy.

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava