Študenti / Študijné oddelenie

Registrácie Bratislava

Dnešný dátum: 25.05.2017

Podmienky registrácie:

  • uhradené školné
  • uhradené študijné materiály v programoch s vyučujúcim jazykom anglickým
  • doporučujeme úhradu e-učebníc
  • uhradená prolongačná známka za študentský preukaz na r. 2016/2017 (14/12 € denní študenti so zľavou/bez zľavy na dopravu; 5 € externí/online/víkendoví študenti)

 

Aby Vám bola umožnená online registrácia, je potrebné všetky horeuvedené platby zrealizovať najneskôr do 5. marca 2017 a zároveň doklady o úhrade zaslať mailom  Vášmu študijnému poradcovi.
Pre urýchlenie registrácií uhraďte všetky poplatky, vrátane študijných materiálov, prevodom v banke.


Študenti, ktorí sa NESMÚ REGISTROVAŤ:

BSBA/DUAL: ktorých cum  GPA je pod 2.0

MBA: ktorých cum GPA je pod 3.0

Títo študenti sa následne môžu registrovať
-    na základe povolenia komisie- READMISSION COMMITTEE, ktorá zasadá 24.3.2017 (ak známky za WN17  nezvýšia cum GPA nad povolenú hranicu) - najneskôr do 28.3.2017 ALEBO
-    keď známky za WN17 zvýšili cum GPA nad uvedenú hranicu - 28.3.2017.

 

ZÁSADY REGISTRÁCIE:

  1. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali presné termíny registrácií podľa typu programov a počtu získaných kreditov.
  2. Neoprávnené registrácie alebo registrácie s nezdokladovanou platbou za študijné materiály budú bez ďalšieho upozornenia ZRUŠENÉ.


REGISTRÁCIE JAR 2017

Program

ONLINE

 Email

Osobné

Bc. - S.j.

21.3. - nad 90 kreditov

23.3. - pod 90 kreditov

-

 27.3.

BSBA/DUAL -  A.j.

20.3. - nad 90 kreditov

22.3.  - pod 90 kreditov

-

 28.3.

Mgr./ DUAL

20.3. - nad 60 kreditov

22.3.- pod 60 kreditov

-

24.3.

MBA 20. a 21. 3.
.
-

 


TYPY REGISTRÁCIÍ:

ONLINE registrácie budú otvorené v uvedené dni od polnoci do polnoci. Študenti sa registrujú v systéme  ESO, priamo cez stránku eso.vsm.sk Manuál, ako sa registrovať, nájdete tu: https://eso.vsm.sk/pdf/student_registration_doc_sk.pdf

Prosím, po výbere predmetov nezabudnite registráciu aj odoslať.

OSOBNÉ registrácie sa konajú v dňoch uvedených v tabuľke. Študent sa dostaví osobne na študijné oddelenie alebo pošle za seba splnomocnenú osobu.

Na osobnú registráciu je potrebné priniesť doklady o úhrade, ak bola platba zrealizovaná oneskorene,  t.j. po 5.3.2017.

Po 48 hod. od poslania registrácie si skontrolujte jej stav na eso.vsm.sk 

Registrácie mimo uvedených termínov sú spoplatnené  - viď poplatok za oneskorenú registráciu.

Rozvrh - ponuku predmetov neskôr nájdete v sekcii Študenti/Rozvrhy.

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava