Študenti / Mobilitné programy

Postupy a procesy riadenia Erasmus+ programu

Interná smernica realizácie programu Erasmus+

Erasmus+ proces odchádzajúceho študenta

Erasmus+ proces odchádzajúceho zamestnanca

Uznávanie predmetov z Erasmus mobility

Transfer kreditov Erasmus študentov, zodpovednosti

Riadenie grantových financií

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava